עשרת הדיברות לנחקר במשטרה

מאת: עו"ד דב גלעד כהן חקירה פלילית אינה עניין של מה בכך. החקירה הראשונה, לרוב, מפתיעה את הנחקר ותופסת אותו  לא מוכן, כך שאפילו המשפט הראשון היוצא מפיו, יכול, במרבית המקרים, להכריע את גורלו של הנחקר – לשבט או לחסד. על כן, בסקירה זו, נביא כללי יסוד לנחקר, שיהיה בהם כדי לשרת מספר מטרות: 1.       חשיפת האמת. קרא עוד…

רישום פלילי:

מאת: משרד עורכי הדין קנטור שביט רישומו הפלילי של אדם הנו  בעל חשיבות  מדרגה עליונה ובעל השפעה על מהלך חייו של האדם . מעסיקים  במקומות עבודה שונים ומגוונים נוטים לדרוש כתנאי קבלה לעבודה  "תעודת יושר" , כשלמעשה הכוונה היא לתדפיס הנקרא רישום פלילי, זאת להבדיל מתדפיס מקיף ורחב יותר המכונה מרשם פלילי. האבחנה בין התדפיסים הנ"ל תפורט בהרחבה בהמשך. למרות קרא עוד…

זכויות קטינים בחקירה הפלילית

מאת: משרד עורכי הדין קנטור שביט: עו"ד אילנה קנטור ועו"ד דנה שביט מהו הגיל לנשיאה באחריות פלילית? קטין שגילו 12  ומעלה אשר ביצע עבירה פלילית  חב באחריות פלילית ובהתאם לשיקולי המדינה עשוי לעמוד לדין בגין מעשיו הפליליים. כשקטין מתחת לגיל 12 מבצע עבירה פלילית, המשמעות היא שהוא אינו בר אחריות פלילית, קרי אינו בר עונשין,  ולכן לא ניתן להעמידו קרא עוד…

תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה)

מאת: עו"ד דב גלעד כהן° מה הם תנאי הסף בלעדיהם-אין להפעלת אמצעי גביה מנהליים על ידי רשויות מקומיות לשם גביית קנסות חניה מאת חייבים[1]? פתח דבר[2] פקודת המסים (גביה) משנת 1929, הינה המקור הנורמטיבי לפתיחה ושימוש בהליכי גבייה מנהליים נגד חייבים, לשם גביית חובות מסוגים מסויימים שהוכפפו להוראותיה.  בין אלה, ניתן למצוא גם חובות לרשויות מקומיות שמקורם קרא עוד…

על סעיף 10ב לפקודת הראיות

דב גלעד כהן,עו"ד  * ** "פְּתַח-פִּיך לְאִלֵּם; אֶל-דִּין,כָּל-בְּנֵי חֲלוֹף.פְּתַח-פִּיךָ שְׁפָט-צֶדֶק; וְדִין,עָנִי וְאֶבְיוֹן" [משלי לא' ח'-ט'] מבוא סעיף 10ב לפקודת הראיות מסדיר את אופן הגשתה של אמרה בכתב שנתן עד מחוץ לבית המשפט, במסגרת הליך פלילי, מבלי שמוסר האמרה יתייצב לעדות. זאת, כחריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה. קבלת אמרת חוץ ללא חקירת מוסרה, פעוטה ככל שתהא, עשויה קרא עוד…

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 1

(תיקון התשס"ה) פרק א': הגדרות הגדרות (תיקון התשס"ה) 1. בחוק זה – "אח" – מי שמוסמך על פי דין לעבוד כאח בבית חולים או במרפאה; "אמצעי זיהוי", של אדם – כל אחד מאלה: (1) טביעת אצבעות; (2) דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה: (א) דגימת תא לחי; (ב) דגימת שיער; (ג) דגימת דם מזערית; (3) תצלום; "בית משפט" – בית משפט השלום; "בעל קרא עוד…

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 1

פרק א': הוראות כלליות מעצר ותחולה (תיקון התשנ"ז) 1. (א) אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו. (ב) מעצרו ועיכובו של אדם יהיו בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל זכויותיו. (ג) הוראות חוק זה יחולו על מעצר ועל עיכוב לפי כל חוק, אלא אם כן נקבעו בחוק הוראות אחרות. סמכות ענינית 2. הסמכות קרא עוד…

חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 1

פרק א': הוראות כלליות הגדרות 1. בחוק זה – "חקירה" – תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה, בידי שוטר; "חשוד" – חשוד בביצוע עבירה; "פקודת העדות" – פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); "קלטת" – לרבות דיסקט, תקליטור וכל אמצעי אחר לאגירה ואחסון של מידע המופק ממכשיר תיעוד חזותי או קולי שבהם תועדה חקירת חשוד; "קצין ממונה" – קרא עוד…

איך לשמור על חסיון הרישום הפלילי שלך

מאת: עו"ד יפעת וינקלר בדצמבר 2006 החלה משטרת ישראל להנפיק תדפיסי רישום פלילי בעלי מבנה חדש, על מנת שמעסיקים לא יוכלו עוד לברר מידע חסוי אודות מועמדים לעבודה, והמידע מן המרשם הפלילי יגיע למורשים בלבד. המטרה היתה לשרש נוהג שרווח בשנים האחרונות לדרוש ממועמדים לעבודה להציג את גליון הרישום הפלילי שלהם, אשר כונה בטעות "תעודת קרא עוד…

הגנה מן הצדק – משפט פלילי

   מאת: עו"ד איל שומרוני כהן ועו"ד אופיר סטרשנוב כללי "הגנה מן הצדק" הינה טענה המקנה לבית המשפט שיקול דעת לעכב הליכים, משאין באפשרותו להעניק לנאשם משפט הוגן ו/או משיש בניהול המשפט משום פגיעה בחוש הצדק וההגינות, כפי שבית המשפט רואה אותו (ע"פ 2910/94 יפת ואח' נגד מדינת ישראל, פ"ד נ (2) 221 – פרשת יפת).  במשך הזמן קרא עוד…