רישום פלילי:

מאת: משרד עורכי הדין קנטור שביט

רישומו הפלילי של אדם הנו  בעל חשיבות  מדרגה עליונה ובעל השפעה על מהלך חייו של האדם .

מעסיקים  במקומות עבודה שונים ומגוונים נוטים לדרוש כתנאי קבלה לעבודה  "תעודת יושר" , כשלמעשה הכוונה היא לתדפיס הנקרא רישום פלילי, זאת להבדיל מתדפיס מקיף ורחב יותר המכונה מרשם פלילי.

האבחנה בין התדפיסים הנ"ל תפורט בהרחבה בהמשך.

למרות שהחוק מתיר עיון במרשם הפלילי לגורמים מסוימים בלבד, מוצאים עצמם מועמדים למקום עבודה כזה או אחר, כשהם נדרשים  ע"י המעסיק להביא את פלט המרשם הפלילי,  ומכיוון שהתפקיד כה נחשק על ידם, ימציאו לידיו את המסמך הנ"ל .

פלט הרישום  הפלילי, כולל תיקים פליליים, שעברו את כור ההיתוך של בית המשפט – הוגש בהם כתב אישום והטיפול בהם הסתיים בדרך של הרשעה ועונש או סיום התיק ללא הרשעה או הפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית.

פלט המרשם הפלילי כולל את הרישום הפלילי וכן בנוסף הוא כולל בחובו קטגוריות שונות אחרות , כגון, תיקים סגורים , תיקים פתוחים שעדיין לא נתקבלה החלטה לגבי עתידם (קרי סגירתם או הגשת כתב אישום) .

אדם או מעסיק המעוניינים במידע  מהמרשם הפלילי הכולל, ללא שהם מורשים לכך, עוברים עבירה שהעונש המקסימאלי עליה הוא שנת מאסר!  חרף זאת, חוסר רצונו של אדם להתעמת עם מעסיק, מביאו ,לעיתים קרובות, למצב בו הוא מעביר לידי המעסיק את פלט המרשם הפלילי הכולל.

יש לציין כי לאחר תקופת התיישנות העבירה הפלילית (אך טרם מחיקתה), קיימים עדיין  גופים,  הזכאים, על פי החוק, לקבלת מידע מהרישום הפלילי .

תקופות ההתיישנות שונות מעבירה לעבירה, ומושפעות מחומרת העבירה, גילו של הנאשם ונתונים נוספים.

אדם שהורשע בעבירה והיא נרשמה ברישומו הפלילי, לא תימחק העבירה מרישום זה גם לאחר שעברה תקופת ההתיישנות.  חלוף תקופה זו רק מצמצמת את רשימת הגופים שלהם גישה לאותו רישום.   רק בחלוף תקופה נוספת, הנקראת תקופת המחיקה, תימחק ההרשעה מהרישום הפלילי ותעבור לסעיף אחר במרשם הפלילי, שם מצויינות עבירות שנמחקו וחנינות שניתנו.

בדר"כ תקופת המחיקה  הינה  עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות.

החשיבות במחיקה היא כי המידע על אותו תיק שנמחק לא מועבר לגורמים שונים, שהיו זכאים לעיין בו טרם המחיקה. רשימת הגורמים שזכאית לעיין ברישום שנמחק מצטמצמת בין הגורמים שיהיו זכאים לעיין במידע זה למרות מחיקתו נמנים: יו"ר הכנסת (לעניין בחירת נשיא המדינה) וועדת הכנסת (לעניין מינוי מבקר המדינה), הממשלה (לענין מינוי בעלי תפקידים שמינויים מוטל עליה), ועדת מינויים לפי חוק השופטים, שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי (לעניין מינוי לתפקיד מסווג סודי ביותר  והיועץ המשפטי לממשלה.

רובו המכריע של הציבור הסבור ש"לא תהיה בעיה עם תעודת היושר", מתבדה שכן המסוף המשטרתי  מתעד את כלל הנתונים כאמור לעיל .

די בכך, שנפתח נגד אדם תיק פלילי, והוחלט לסגור את התיק מ"חוסר ראיות" או מהסיבה של "היעדר עניין לציבור", כדי שגיליון המרשם פלילי יכלול נתון זה.

יש לקחת ברצינות רבה את נושא "תעודת היושר" (כאמור פלט "רישום פלילי"), ולא להמתין לדרישת מעסיק  ולפעול מבעוד מועד למחיקת המרשם הפלילי שעשוי לפגוע באדם ובעתידו – קרי, מחיקת עבירות שעברו בבית המשפט (הרישום הפלילי) כמו גם מחיקתם או ביטולם של תיקי חקירה סגורים, שמופיעים במרשם הפלילי .

הדרכים למחיקת הרישום הפלילי –

כל מקרה לגופו ויש להתאים הדרך בהתאם לנסיבות התיק. החשיבות בכך היא  בפנייה לגורם המתאים המוסמך להביא למחיקה .

יש להקפיד כי הבקשה תוגש באופן מקצועי ובהיותה מנומקת היטב הן מהבחינה המשפטית והן מהבחינה העובדתית , יש לצרף פסיקה עדכנית ורלוונטית וכן  לצרף את המסמכים הרלוונטיים העשויים להשפיע על מקבל ההחלטה בין אם בנושא הבריאותי (חוו"ד רפואית וכו'), בנושא הכלכלי ( למשל, מסמכים מהוצל"פ, תדפיסי בנק, תלוש משכורת ) ובין אם בתחום הסוציאלי וכמובן שאסור לשכוח  לצרף את המסמכים המשפטיים, קרי את כתב האישום ופסק הדין.

מה קורה במקרה בו נחקרת במשטרה והתיק נסגר מ"אין עניין לציבור" או "מחוסר ראיות מספיקות"?

במקרים אלו יש לפנות  בבקשה לפרקליט או לגורם המשטרתי שאחראי על עילת הסגירה במטרה לשנות לעילה  "אין אשמה". במקרה בו אין נימוק ממשי ורציני לסירוב הבקשה לשינוי עילת סגירת התיק, ניתן להגיש עתירה  לבג"ץ.

ניתן גם בחלוף תקופה לפנות למשטרת ישראל בבקשה למחוק את רישומו של התיק הסגור מהמרשם הפלילי.

מה קורה כשהוגש כתב אישום ובית המשפט קבע כי אכן העבירה בוצעה ?

ההליך הפלילי (לרבות בתחום התעבורה) אינו מסתיים עם מתן פסק הדין.  ניתן להגיש ערעור על החלטת הערכאה הראשונה ובמקרים מסוימים אף בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת הערכאה הנוספת.

דרך נוספת ובעלת חשיבות מכרעת, היא הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. המחוקק שם לנגד עיניו את מטרת שיקומו של אדם, ולכן נחקקה אופציה לפיה ניתן לפנות לנשיא המדינה, בבקשת חנינה, לקצר או לבטל את תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק.

לסיכום , ישנן שש קטגוריות בגינן ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה:הקלה בעונש מאסר,      הקלה בפסילה מלנהוג,הקלה בקנסות כלליים,הקלה בקנסות תעבורה, קציבת מאסר עולם,קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי (אופציה זו תחול רק  על הרשעה או על הליך שהסתיים בהחלטה ללא הרשעה במסגרת תיק פלילי שהתנהל בבית משפט).

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי.

ליצירת קשר עם כותבות המאמר: לחץ כאן