תקנון הפורטל – תנאי שימוש

http://www.Lawdinet.co.il

פורטל עורך דין ועוד

גולש יקר, השימוש בפורטל ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הפורטל לבין כל גולש העושה שימוש בשירותי הפורטל ובמידע הקיים בו (להלן "גולש" או "משתמש").

 

בטרם השימוש בפורטל, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון. השימוש בפורטל זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון הפורטל.

 

הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 

חזון ומטרות

 

1.     חזון הפורטל הנו שיפור יכולת איתור מידע באינטרנט ע"י לקוחות ביעילות ובפשטות.

2.     מטרת הפורטל היא סיוע ללקוחות באיתור עורך דין פלילי המתאים לדרישותיהם.

 

בעלות וזכויות

3.     בעלת הפורטל היא עו"ד איריס אלמוג, המפעילה את צוות הפורטל (כולם ביחד להלן "הנהלת הפורטל").

 

4.     כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בפורטל- לרבות שם הדומיין Lawdinet, השם "פורטל עורך דין ועוד ", מידע מקצועי המופיע בפורטל, עיצוב הפורטל, תכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם, הנם של הנהלת הפורטל או של עורכי הדין בלבד, לפי העניין.

 

5.      אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים  המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.

 

מידע ותכנים

6.      בפורטל מפורסמים עורכי דין פליליים בכל הארץ. עבור כל עורך דין קיימים בפורטל שני איזורי מידע:

6.1.    איזור דף הבית – כאן תוצג תמונתו ותקציר מומחיותו לצד איזור הפעילות העיקרי שלו. המטרה העיקרית של איזור זה היא לאפשר לגולש, הלקוח הפוטנציאלי, לאתר עורך דין העוסק בתחום הפלילי, באיזור המבוקש, תוך התרשמות ראשונית מתמונתו של עורך הדין, איזור הפעילות ותקציר תחומי פעילותו.

6.2.    אתר פרופיל אישי – כאן יוצג לגבי עורך הדין מידע מקיף אך ממוקד, הכולל את פירוט תחומי פעילותו, שירותים מוצעים, ומידע מקצועי אישי הכולל הסמכות, נסיון תעסוקתי רלוונטי ועוד.

 

7.     הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך שינויים מכל סוג לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהפורטל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות הוספה, הסרה ושינוי שיבוץ עורכי דין.

 

8.     הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים המוצעים בפורטל, בין אם תינתן על כך הודעה מראש ומבלי להתחייב לכך, ובין אם לאו, מבלי שהדבר ייצור חבות כלשהי כלפי מי מהמשתמשים או צד ג' כלשהו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

יצירת קשר עם עורכי דין בפורטל

9.    במסגרת הפורטל ניתנת אפשרות ללקוח הפוטנציאלי ליצור קשר עם עורך דין פלילי, כאשר הפניה תועבר לשניים או שלושה עורכי דין לבחירת הגולש, בצירוף מידע ליצירת קשר ותיאור הפניה, במטרה לספק שירות מהיר ומתאים לצרכי הגולש. שירות זה הנו ללקוחות המעוניינים בקבלת שירות משפטי בתשלום בלבד.

 

10.  מובהר בזאת כי הנהלת הפורטל ו/או עורכי הדין המפורסמים בפורטל אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לעורכי הדין, וייתכנו מצבים חריגים בהם תועבר פניה אשר לא תקבל מענה מכל סיבה שהיא.

 

11.  אין לראות באפשרות יצירת קשר משום המלצה ליצירת קשר עם עורך דין זה או אחר.

 

12.  גולש, העושה שימוש בפורטל ופונה באמצעות דרכי יצירת הקשר בפורטל, מאשר כי בפנייתו באמצעות הפורטל הוא מסכים ליצירת קשר וקבלת תשובות ו/או מידע, לרבות מידע פרסומי והצעת שירותים, מטעם עורך הדין אליו נעשתה הפניה, עורך דין אחר בפורטל או מחוצה לו ו/או הנהלת הפורטל, הכל באמצעות דרכי יצירת קשר שצוינו בפניה, לרבות טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

 

שימוש ראוי בפורטל

13.  השימוש בפורטל על איזוריו השונים הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד, לרבות עיון בתכנים ויצירת קשר עם עורך דין לצורך קבלת שירות/ייעוץ בתשלום. אין לעשות בפורטל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ללא היתר מפורש מהנהלת הפורטל.

 

14.  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות הפורטל תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים, או ליצור קשר למטרות הבאות. פעולה מבין אלו תיחשב כשימוש לרעה בפורטל ובחוסר תום לב:

14.1.              תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.

14.2.              תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו'.

14.3.               תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.

14.4.              תכנים הפוגעים בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.

14.5.              תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.

14.6.              הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו או בניגוד להוראות החוק
          העוסקות בכך.

14.7.            המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לפורטל.

14.8        הצעות ו/או פניות בתחום שיווק רשתי, פרסומות, הצעות למכירה, הצעות הצטרפות לאינדקסים, תרומות, הדרכות או כל יצירת קשר
אחרת שלא למטרת
קבלת שירות משפטי בתשלום מעורכי הדין בעלי בפורטל. 

 

15.  המשתמש מתחייב בזה לשפות את הנהלת הפורטל בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם בעקבות השימוש בפורטל שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמם נועד לרבות פעולות שנעשו בזדון.
מוסכם כי פונה שיעשה שימוש לרעה בטופס יצירת קשר לעורך דין כמפורט בסעיף 14 לעיל, ישלם
פיצוי קבוע ומוסכם מראש להנהלת הפורטל של 1,000 ש"ח בגין כל פניה אסורה כאמור.

 

הגבלת אחריות

16.  אין הנהלת הפורטל אחראית על המידע המפורסם מטעם עורכי הדין באיזורים השונים בפורטל, לרבות נכונותו, דיוקו או שלמותו.

 

17.  הנהלת הפורטל אינה אחראית על השירות המוצע/הניתן מטעם עורכי הדין ולא תישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש, בתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש עקב פניה או קבלת שירות מול עורך דין, ובכל מקרה של פניה/תלונה יש לפנות ישירות ובלעדית לעורך הדין.

 

18.  המידע המפורסם בפורטל, לרבות פרסום עורך דין, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקוט ו/או להמנע מפעולה מסוג כלשהוא, משפטית או אחרת. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבפורטל הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או אי דיוקים, ויש להיוועץ בעורך דין לפני קבלת החלטה בדבר ביצוע או הימנעות מביצוע של כל פעולה. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים יכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
יובהר כי אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.

 

19.  אין להסתמך על מאמרים, תכנים, כתבות או מידע אחר המפורסם באתר, וכל העושה זאת, הדבר על אחריותו הבלעדית. טרם הסתמכות על מאמר או מידע אחר, חובה להיעזר בעורך דין לפני כל פעולה משפטית או אחרת וזאת בהתאם לנסיבות של כל משתמש. הנהלת הפורטל לא תשא בכל אחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר בלא היוועצות עם עורך דין.

 

20.  האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לעורך דין לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תהיה על הנהלת הפורטל ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.

 

21.  הנהלת הפורטל לא תשא בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש בגין התקשרות עם עורך דין כזה או אחר, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד הנהלת הפורטל.

 

22.  המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהנהלת הפורטל אינה אחראית על ציוד או תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש. הנהלת הפורטל אינה אחראית על בקשות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. הנהלת הפורטל אינה אחראית על כל נזק, ישיר ו/או עקיף לרבות מקרים שנגרמו עקב רשלנות כזו או אחרת.

 

23.  הנהלת הפורטל אינה מתחייבת שפעולת הפורטל לא תופרע או שתתנהל ללא הפסקות, ללא תקלות, טעויות או כשלים, מסיבות כלשהן, בין אם לצרכי שדרוג או שינוי ובין אם עקב תקלות תוכנה, חומרה, תקשורת וכדומה.

 

24.  המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת הפורטל בכל הנוגע לשימוש והסתמכות על מידע, תוכן, פעולות, השירותים המוצעים בפורטל ו/או אשר הגישה אליהם התאפשרה באמצעות הפורטל.

 

25.  הנהלת הפורטל תעשה מאמץ סביר להגן על פרטי המשתמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה בפורטל.  עם זאת, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים המועלים ע"י המשתמש לאינטרנט לרבות השימוש בטופס יצירת קשר. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את הנהלת הפורטל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה, במידה ותקרה, וזאת לרבות מידע חסוי ורגיש, משפטי או אחר, במידה ויישלח באמצעות הפורטל, לרבות טופס יצירת קשר או באימייל. הנהלת הפורטל לא תשא באחריות במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לפורטל במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של הפורטל.

 

כללי

26.  במידה ונתקלת במידע שגוי או לא מדויק, או מכל סיבה אחרת, ניתן ליצור קשר עם הנהלת הפורטל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני Lawdinet@gmail.com.

 

27.  הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק ולהוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. במידה ויעודכנו, יוצגו בפורטל תנאי השימוש החדשים.

 

28.  על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בגין כל דבר ועניין הנובע ו/או קשור לפורטל הנה בבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקוה ובהם בלבד.