נגרמה לך נכות כתוצאה מתאונה? דאג לצרף חוות דעת רפואית לתביעתך

       מאת: עו"ד ערן קונפינו


חוות דעת רפואית הערוכה כדין
 הינה הדרך היחידה המומלצת להוכחת טענת הנפגע בדבר נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מאירוע נזיקין שאינו תאונת דרכים.

כאשר נזקי הגוף נגרמו כתוצאה מתאונת דרכים, יצרף התובע למסמכי התביעה את כל המסמכים הרפואיים שצבר בתקופת הטיפול הרפואי שעבר ובית המשפט, על סמך בדיקת המסמכים, ימנה מומחים רפואיים בתחומי הפגיעות שנגרמו לנפגע במידה וסבר כי ישנה ראשית ראייה לכך שלנפגע נגרמה ו/או תגרם נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהפגיעה. במקרה זה מקובל כי בשלב ראשון תשא חברת הביטוח בעלויות חוות הדעת שכן מדובר בהוצאות כספיות לא מבוטלות.

בתביעה בגין נזקי גוף שאינם כתוצאה מתאונת דרכים, על התובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית הקובעת את שיעור נכותו בתחומים בהם הוא נפגע, לטענתו. במידה והנפגע לא יצרף חוות דעת, יראו בו כמי שויתר על טענת הנכות גם אם על פניו ישנה ראשית ראייה לנזק אשר יכול להותירו עם נכות כתוצאה מאירוע הנזיקין.

עלותה של חוות דעת רפואית הינה גבוהה מאוד ויכול שתנוע מסכום של כמה אלפי שקלים בודדים ועד לכמה עשרות אלפי שקלים, תלוי בסוג חוות הדעת, תחום המומחיות של המומחה והיקפה. כמו כן, לא כל מומחה רפואי מתאים לתת חוות דעת רפואית ועל כן חשוב מאוד להיוועץ עם עורך הדין המטפל לענין זהות המומחה הרפואי, שכן חשוב שלמומחה הרפואי יהיה את הידע והניסיון בכתיבת חוות דעת רפואיות מאחר ויתכן והוא יידרש להופיע בבית המשפט ולהיחקר על חוות דעתו וכדאי שיהיה זה מומחה רפואי בעל ניסיון אשר כבר ידע בעבר לעמוד בפני חקירות נגדיות בבית המשפט.

עליכם הנפגעים לדעת כי בסופו של דבר, חוות דעת רפואית טובה יכולה להשפיע על עתיד התביעה שלהם בבית המשפט, שכן מאחר ובנזקי גוף עסקינן והשופטים אינם בהכרח בעלי ידע רפואי מאחר אין הם רופאים בהשכלתם, מושפעים לטובה ו/או לרעה מחוות דעת רפואית כזאת או אחרת בטרם הם באים להכריע בפן הרפואי. על כן, במקרים רבים השופטים מבססים את החלטותיהם בפסקי הדין על חוות הדעת של אותם מומחים רפואיים של מי מהצדדים במשפט אשר מהם התרשמו יותר והחליטו לאמץ את מסקנותיהם.

מומלץ להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום הנזיקין ולהיות מיוצג על ידו בטרם פניה לקבלת חוות דעת רפואית לצורך הגשת תביעה.

הערה:

תוכן המאמרים נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. המידע המופיע במאמרים דלעיל אינו כולל ולא יחשב ככולל יעוץ משפטי ו/או כל יעוץ אחר. המאמר כולל מידע כללי בלבד, שיתכן שאינו משקף התפתחויות משפטיות מעודכנות. העברה ו/או קבלה של מידע ממשרד עורך דין ערן קונפינו דרך אתר זה אינם יוצרים כל מערכת יחסים של עורך דין-לקוח בין המעביר לבין מקבל המידע כאמור.