מתי מומלץ להגיש תביעה בגין נזקי גוף?

מאת: עו"ד ערן קונפינו

הנפגעים לא תמיד מודעים לעובדה כי תביעת נזיקין בגין נזקי גוף מתיישנת רק לאחר חלוף תקופה של שבע שנים (ושלוש שנים במידה ומדובר בתביעת ביטוח עפ"י פוליסה) וממהרים להגיש את תביעתם כנגד הגורם המזיק כבר לאחר קרות אירוע הנזיקין וזאת עוד בטרם התגבשותה. דהיינו, מצבם הרפואי של הנפגעים בגין אירוע הנזיקין עדין אינו מתאים להגשת תביעה שכן אין באפשרותם לדעת בשלב כה מוקדם מהו הנזק הרפואי שנגרם להם כתוצאה מאירוע הנזיקין ומה לתבוע מאת הגורם המזיק.

שכן, הדעה הרווחת היא כי מקובל שנזקי גוף מתגבשים לאחר תקופה של כשנה לאחר התאונה מאחר והגוף צריך זמן כדי להשתקם מהפגיעה. בחלוף תקופה זו יש להגיש את התביעה כנגד הגורם המזיק ו/או חברת הביטוח. עד למועד הגשת התביעה, מומלץ לנפגע לבצע את כל הטיפולים הרפואיים הנחוצים לצורך השיקום הרפואי וכן לפנות להתייעצויות רפואיות אצל המומחים הרפואיים בתחומי הפגיעה.

מאחר ותביעת פיצויים בגין נזקי גוף מתבססת גם על המסמכים הרפואיים של הנפגע, הרי שעליו לדאוג כי כל הטיפולים הרפואיים שהוא עובר בתקופת השיקום שלו מתועדים וכי הגורם הרפואי המטפל מציין את כל תלונותיו על מנת שחברת הביטוח לא תוכל לטעון כי נזקי הגוף להם הוא טוען, אינם תוצאה ישירה של התאונה.

במידה ולנפגע לא נותרה נכות כתוצאה מהתאונה, אזי לכמות הפניות לטיפולים רפואיים ולמשך תקופת הטיפולים הרפואיים שעבר יש משקל רב לענין גובה הפיצוי שיקבל מהגורם המזיק ו/או מחברת הביטוח וזאת בתנאי שמדובר בטיפולים הקשורים לתאונה ולא למצב רפואי קודם או תחלואה טבעית של הנפגע.

מאחר וכל מקרה הינו לגופו הרי שמומלץ להיוועץ בעורך הדין המטפל על מנת שיחווה את דעתו לענין התגבשות הנזק והכדאיות בהתחלת הטיפול המשפטי מול הגורם המתאים.

הערה:

תוכן המאמרים נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. המידע המופיע במאמרים דלעיל אינו כולל ולא יחשב ככולל יעוץ משפטי ו/או כל יעוץ אחר. המאמר כולל מידע כללי בלבד, שיתכן שאינו משקף התפתחויות משפטיות מעודכנות. העברה ו/או קבלה של מידע ממשרד עורך דין ערן קונפינו דרך אתר זה אינם יוצרים כל מערכת יחסים של עורך דין-לקוח בין המעביר לבין מקבל המידע כאמור.