זכויות קטינים בחקירה הפלילית

מאת: משרד עורכי הדין קנטור שביט:
עו"ד אילנה קנטור ועו"ד דנה שביט

מהו הגיל לנשיאה באחריות פלילית?

קטין שגילו 12  ומעלה אשר ביצע עבירה פלילית  חב באחריות פלילית ובהתאם לשיקולי המדינה עשוי לעמוד לדין בגין מעשיו הפליליים.

כשקטין מתחת לגיל 12 מבצע עבירה פלילית, המשמעות היא שהוא אינו בר אחריות פלילית, קרי אינו בר עונשין,  ולכן לא ניתן להעמידו לדין בגין מעשיו.  יחד עם זאת, ניתן לעכבו לתחנת המשטרה, לגבות עדותו באשר למעשים שביצע אך מעמדו במהלך החקירה יהיה של עד ולא חשוד, לאחר החקירה החומר יועבר לפקיד הסעד .

מגיל 12 ועד 18 החקיקה הפלילית ,שלטונות החוק ובתי המשפט יתייחסו באופן שונה לקטין בכל שלב בהליך המשפטי נגדו וזאת בשונה מהתייחסותם לבגיר שביצע עבירה .

בשל גילו הצעיר של הקטין, חוסר ניסיונו ובשלותו גם מבחינה נפשית, קיים חשש לפגיעה בזכויותיו בהליך הפלילי, בשל כך  המחוקק ,במטרה להבטיח את שלום הקטין וזכויותיו, חוקק חוק המתייחס באופן ספציפי לנוער/קטינים  המכונה חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 .

משטרת ישראל אף היא נקטה עמדה בכל הקשור להגנה על הקטינים ופעלה  לניסוח והפצת נהלים קבועים וברורים בכל הקשור לטיפול בקטינים.

מטרת הגופים המטפלים  בנוער הינה  להרחיקם ממעגל הפשע, לשקמם ולאו דווקא להעמידם לדין ולהביא לענישתם על העבירה שביצעו.

הגוף הראשון עמו  הקטין בא במגע לאחר בצוע העבירה הינה משטרת ישראל, אשר מטפלת בקטינים על פי נהלים מיוחדים, כאמור לעיל.

קטין החשוד בבצוע עבירה פלילית מעל גיל 12, המגיע לחקירה במשטרה , למעשה יוכוון ליחידת הנוער ,  המורכבת מקצין וחוקרים בעלי הכשרה  בתחום הקשור לבני נוער,  הם אלה שיחקרו אותו בביצוע העבירה.

קטינים מתחת לגיל 14 המעורבים בעבירות מסוימות כגון עבירות כנגד המוסר, יחקרו על ידי חוקרי ילדים, שאינם שוטרים אלא עובדים סוציאליים משירות המבחן לנוער.

חרף האמור לעיל, במספר לא מועט של מקרים, המגע הראשוני של הקטין החשוד עם המשטרה  הוא דווקא באמצעות שוטרים שאינם עובדי נוער – למשל, שוטר הסיור, הבילוש, מתנדב וכדומה.  לשוטרים אלה יש סמכות לערוך בירור ראשוני לגבי האירוע, ובמידה והחליטו שיש צורך בהמשך טיפול משטרתי ,  יועבר התיק ליחידת הנוער .

במקרים דחופים, תעשנה פעולות חקירה נוספות על ידי חוקרים שאינם עובדי נוער , זאת כשאין בתחנה עובד נוער  – הדבר יעשה  באישור ראש משרד חקירות, קצין הנוער או קצין החקירות בתחנה.

עפ"י הנחיות המשטרה  חקירתו של קטין החשוד בבצוע עבירה, תיעשה במהלך שעות היום ובזמן שהקטין אינו נמצא במסגרת חינוכית או תעסוקתית .  בנסיבות מסוימות ניתן לסטות מהנחיה זו.

עובדי הנוער המטפלים באירוע בו מעורב קטין החשוד בבצוע עבירה יהיו בלבוש אזרחי והניידת המשטרתית המשמשת אותם תהיה ללא סממנים משטרתיים.

זאת ועוד, הקטין יזומן לחקירה באמצעות הוריו, כאשר עד גיל 14 חובה לאפשר את נוכחותו של ההורה או האפוטרופוס של הקטין בחקירה.   החקירה תתקיים בנפרד מחדרי החקירות של הבגירים.

אחת הסמכויות החשובות  של המשטרה לגבי קטינים החשודים בעבירות היא הסמכות להחליט אם לפתוח נגד הקטין תיק פלילי – החלטה זו משמעותה פתיחה בהליכים למטרת הגשת כתב אישום ורישום פלילי – או גניזה של  חומר החקירה בהליך אי-תביעה, ללא רישום פלילי. כיום הטיפול בכמחצית מכלל העבירות שמעורבים בהן קטינים מסתיים בהליך אי-תביעה.

הליך אי התביעה משמעותו, בין השאר, הימנעות מתיוג הקטין שעבר עבירה  כעבריין, הרתעה מביצוע עבירות נוספות, הפנייה לטיפול בשירות המבחן ו/ או גורמי טיפול אחרים , כמו גם הגברת אמונו של הקטין במערכת שנתנה לו  הזדמנות נוספת.

מעצר  –

הנחיות המשטרה  קובעות כי יש לצמצם  את הפעלת סמכות המעצר כלפי קטינים.

מעצר יזום יעשה,  בידי עובד נוער ולא שוטר לובש מדים, בשעות היום (אלא אם דחיית המעצר עלולה להכשיל את החקירה), ומבלי לעורר את תשומת לב הסובבים.

הקטין  יובא לחקירה ברכב בעל לוחית זיהוי אזרחית כשהוא מלווה בשוטרים בלבוש אזרחי והובלתו לא תעשה יחד עם עצור.

הקטין לא ייעצר בבית הספר, במקום עבודתו  או במקום המשמש מקום מפגש לבני נוער.  במידה ולא ניתן לדחות את המעצר, הפעולה תתואם עם מנהל המקום .

יתר על כן,  חל איסור לכבול קטין, למעט במקרים חריגים.

חיפוש  –

הנחיות המשטרה אף נותנות מענה  מפורש בכל הקשור לעריכת חיפוש אצל קטין.

חיפוש ייערך ע"י עובד נוער ויש להשתדל שלא לעורר תשומת לב ולהימנע מעריכת החיפוש במקום לימודיו או תעסוקתו של הקטין.

אחד מהוריו של הקטין חייב להיות נוכח במהלך החיפוש בבית הקטין, את החיפוש יש לערוך בשעות היום בלבד.

למצער, חרף  החקיקה והנחיות המשטרה ,  בפועל חלק רב מההנחיות אינו מיושם הלכה למעשה,בין היתר בשל מחסור בכוח אדם .

למשל:  במקרים רבים נערכות חקירות בשעות הלילה המאוחרות, שעה שלא נמצא חוקר נוער בתחנה, ואז הקטין נחקר בידי חוקר רגיל.  אמנם הדבר לכאורה מעוגן בנהלים, אך השימוש בו לא נעשה במסורה וברוח הנהלים.

מנתונים שהגיעו מהמועצה הלאומית לשלום הילד עולה כי קיימות תלונות רבות על הפרת הנהלים ואף התעללות בקטינים במהלך חקירות משטרתיות.  הפרת הנהלים מתבטאת בחקירות בשעות לילה, שוטרים שלא אפשרו להורי קטין להיות נוכחים בחקירתו, השמעת איומים ולחצים (למשל : "אם לא תודה תישאר במעצר" או איום לפתוח בהליך פלילי במידה ולא יודה בביצוע העבירה).

מרבית התלונות כנגד שוטרים אינן נגד חוקרי הנוער, אלא כנגד אותם שוטרים ללא הסמכה לטיפול בנוער, שעמם בא הקטין במגעו הראשון עם המשטרה.

לא בכדי  נכתבו הנחיות המשטרה בנוגע לחקירת קטינים.  קטינים החשודים בבצוע עבירה אינם מודעים לשיטות החקירה המקובלות במשטרה, המוכרות היטב ל"בגירים הוותיקים".- מה שמביאם לנקודות שבירה  שונות.

כפי שצוין, מטרתו הראשונה של ההליך החקירתי  בכל הקשור לעבריינות נוער הינה שיקומו של הקטין ולאו דווקא הענשתו בגין מעשיו. עם זאת, לעתים אם בשל טיפול משטרתי לקוי  שלא באמצעות עובדי נוער ואם בשל הרצון להביא לפענוח התיק, נשמטת מזיכרונם של השוטרים המחויבות  לשיקומו של הקטין ולכן לעיתים נפגעים האינטרסים של הקטין החשוד בבצוע העבירה.

קיימת חשיבות רבה  למודעות ההורים לנוהלי המשטרה בכל הקשור לטיפול בנוער ולזכויותיהם עת יתקלו ברשויות המשטרה.  יתר על כן, מומלץ מאוד כי במהלך  החקירה יהיו ההורים בקשר עם סנגור המתמחה בפלילים, אשר ידאג לשמירה על זכויות הקטין ובמידת האפשר,  להביא לסגירת התיק  בהליך של אי תביעה.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

ליצירת קשר עם כותבות המאמר – לחץ כאן