איך לשמור על חסיון הרישום הפלילי שלך

מאת: עו"ד יפעת וינקלר

בדצמבר 2006 החלה משטרת ישראל להנפיק תדפיסי רישום פלילי בעלי מבנה חדש, על מנת שמעסיקים לא יוכלו עוד לברר מידע חסוי אודות מועמדים לעבודה, והמידע מן המרשם הפלילי יגיע למורשים בלבד.

המטרה היתה לשרש נוהג שרווח בשנים האחרונות לדרוש ממועמדים לעבודה להציג את גליון הרישום הפלילי שלהם, אשר כונה בטעות "תעודת יושר". גליון זה כלל מידע חסוי למשל על תלונות שהוגשו והתבררו כלא נכונות או על תיקי בית משפט ישנים מאוד שנמחקו כבר. הסובלים העיקריים מנוהג זה לא היו עבריינים שהרישום הפלילי באמת מאפיין אותם, אלא דווקא אנשים שחזרו מיד לדרך הישר וביקשו לנהל אורח חיים נורמטיבי. אלה, לא הצליחו להתקבל למקומות עבודה, והתקשו גם בתחומים אחרים כמו קבלה לישובים, התנדבות בעמותות, אימוץ וכן הלאה.

על אף שחלפה שנה מאז שינוי מבנה התדפיסים הנושא טרם הוטמע בציבור, ועובדים רבים עדיין נופלים בפח ומוסרים את הגליון המלא שלהם. זאת, הן בשל העדר הסברה מצד המשטרה, והן משום שניסוח התדפיסים החדשים מורכב ולא מובן לכל.

השיטה החדשה עובדת כך:

o         העמוד הראשון של התדפיס מכיל הערות כלליות בלבד ואין בו כל מידע ספציפי אודות מקבל התדפיס בין היתר כוללות ההערות האלה סעיף שלשונו "אם קיבלת לידך את העמוד הזה בלבד סימן שאין אודותיך כל מידע".

o         לאחר מכן יש עמוד מעבר שהינו ריק

o         לאחריו – מופיע המידע האמיתי.

כך נשמרת זכותו של האזרח לקבל את המידע שאודותיו אך מצד שני מי שדורש את המידע שלא כחוק – לא יקבל אותו. המטרה היא בפירוש לאפשר לאנשים להסתיר מידע ממי שדורש אותו שלא כדין וזאת על ידי שכולם ימסרו את העמוד הראשון בלבד. בכך מפיחים חיים בזכויות שהוגדרו בחוק המרשם הפלילי, ובעיקר הזכות להשתלב מחדש בחברה לאחר שחלפו מספר שנים מן ההרשעה.

מאידך, קיימים כמובן גורמים שיש להם זכות על פי חוק לקבל את המידע ומולם המידע מוסיף להיות גלוי אלא אם כן בעל הרישום הפלילי או הרישום המשטרתי יפעל למחיקתו.