Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

היבטי המס של קרנות: הון סיכון, גידור ומזאנין (חלק ראשון – קרן הון סיכון)  
 

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ

ברשימה שלהלן, נדון ונסקור בקצרה את היבטי המס של השקעות המבוצעות באמצעות קרן הון סיכון. ברשימתנו הבאה, נעסוק בהיבטי המס בהשקעות בקרנות מזאנין וקרנות גידור.

ברשימות קצרות אלו נבקש להציג את מהות הכלי הפיננסי הנדון (קרן הון סיכון, קרן גידור, קרן מזאנין) את המבנה הכללי – משפטי של אותן קרנות ולבסוף את היבטי המס.

הרשימות שלהלן יתבססו בעיקר על הוראות הביצוע שפורסמו, וכן על רולינגים שניתנו על ידי רשות המיסים. רשימה זו היות והיא עוסקת בקרן הון סיכון מתבססת כמעט רובה ככולה על הוראות הביצוע, מנגד הרשימה הבאה בנושא קרנות גידור וקרנות מזאנין, תעסוק בנושאים שאין בעניינן הוראות ביצוע מסודרות ולכן יתבססו על בעיקר על פרי רולינגים שפורסמו

קיראו עוד
האם ניתן לקבל החזר מס (ביטוח לאומי) על אופציות שמומשו – בעקבות פסק הדין בעניין שרון טופז  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ

ב-1 ליולי 2007 ניתן על ידי בית הדין לעבודה פסק דין תקדימי לעניין מועד חישוב דמי לידה (להלן: "המענק" ) על ידי הביטוח לאומי, בגין הכנסה מאופציות שניתנו במסלול 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

פרטי פסק הדין

בפסק הדיון בעניין טופז (ב"ל 4961/02 טופז ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי, נבו), המדובר היה בעובדות בחברה הנסחרת בבורסה, להן הוקצו אופציות (לא סחירות) על פי המסלול הקבוע בסעיף 3(ט) לפקודה. בהתאם לתנאי ההקצאה היו התובעות רשאיות לממש רבע מכמות האופציות (להלן: "האופציות") החל מאוקטובר 2001 (להלן: "מועד ההבשלה"). בפועל מימשו התובעות את האופציות במהלך השנים 2001 ו-2002, החלל מנובמבר 2001. התובעות יצאו לחופשת לידה במהלך השנים 2002 ו-2003 ולכן ביקשו כי לצורך חישוב מענק הלידה יראה המוסד לביטוח לאומי את ההטבה ממימוש האופציות במהלך שנת 2002 כחלק מהכנסתן לצורך חישוב מענק דמי הלידה (ובהתאם ייקבע המועד בו הן חייבות בביטוח לאומי). המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה וקבע, כי לעניין הביטוח הלאומי יש לראות את התובעות כמי שקיבלו את ההכנסה מן האופציות במועד ההבשלה – בו יכלו האופציות להפוך למניות סחירות (ולא המועד בו מומשו בפועל). בהתאם לשווי המניה במועד ההבשלה.

ליצירת קשר עם כותב המאמר- עורך דין אריה ליבוביץ - לחץ כאן

קיראו עוד
האם מכירת ניוד זכויות בניה מהווה מכירת זכות במקרקעין?  

האם ניוד זכויות בניה הנמכרות בנפרד מהקרקע מהווה מכירת 'זכות במקרקעין' כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג- 1963, ומשום כך, חייבת במיסים על פי חוק זה?

מאת: עו"ד ורו"ח ויפעת שוורצברד, עו"ד - פורת, שגיב ושות'

'זכויות בניה מבטאות את אפשרות הניצול והשימוש בקרקע לבניה, על - פי תוכנית מתאר רלבנטית החלה על המקרקעין שבתחומה והן נקבעות על ידי רשויות התכנון והבניה. ניוד זכויות בניה לא נאסר על ידי חוק התכנון והבניה, ואולם בארץ לא ניתן לסחור בזכויות בניה. לפיכך, בשנים האחרונות התפתחה בארץ פרקטיקה של ניוד זכויות בניה לפיה, בעלי קרקעות מתקשרים בהסכם להעברת זכויות הבניה מקרקע אחת לקרקע אחרת, בין שהיא בבעלותם ובין שהיא בבעלות גורם אחר, המותנה באישור רשויות התכנון

קיראו עוד
השקעה בנדל"ן/דירות על ידי ישראליים בחו"ל (חלק א') - חיוב במס של דמי שכירות  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ
במאמר זה נעסוק בתופעה שהפכה נפוצה במהלך 10 השנים האחרונות במהלכם השקיעו ישראלים רבים את כספם ברכישת נדל"ן בחו"ל. אין המדובר דווקא באנשי עסקים הקונים ומוכרים נדל"ן בחו"ל אלא דווקא באנשים פרטיים שהחליפו את ההשקעה בפיקדון בבנק או בדירה נוספת בישראל, בדירה או בנכסי נדל"ן דומים בחו"ל המפיקים לו הכנסה מדמי שכירות.

עובר לתיקון 132 לפקודה, הרי שדמי שכירות מנכסים בחו"ל שנחשבו כהכנסה פסיבית ונתקבלו לראשונה בחו"ל לא התחייבו במס. מצב דברים זה השתנה בתחילת שנת 2003 עם כניסת תיקון 132 לפקודה לתוקף. החל ממועד זה יחיד (מי שרוכש את המקרקעין שלא במסגרת חברה/חבר בני אדם) המפיק הכנסת דמי שכירות בדרך זו ניצב מול שני מסלולי מיסוי אשר הוא זכאי לבחור ביניהם. נציין כי הבחירה במסלול הראשון אפשרית רק כאשר המדובר בדמי שכירות שהינם "הכנסה פסיבית". משמע אין לראות את דמי השכירות כהכנסה עסקית בידי אותו יחיד תושב ישראל

קיראו עוד
(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ג')  
מאת: עו"ד אריה ליבוביץ 
      ברשימות הקודמות הצגנו את הוראות החוק לעניין הליך ההורשה כמו גם הסברנו את הבעיה הקיימת בבואנו לחלק את הירושה בין היורשים השונים ואת תאונות המס העשויות להיווצר.
כפי שנראה להלן לצורך תכנון נכון של הליך ההורשה מומלץ יהיה לקחת בחשבון שיקולים שונים ביניהם: מצבת הנכסים בעיזבון, מכירות ישנות או עתידיות של נכסי מקרקעין בידי היורשים, מצבם הכלכלי של היורשים ועוד. חלק מן הרעיונות אותם נציג להלן נועדו לפתור בעיות הורשה בצווה שלא תוכננה מראש ובחלק האחר נציג רעיונות כיצד לתכנן את הצוואה נכון ומראש.
קיראו עוד
הונג קונג - היבטי מיסוי על קצה המזלג( חלק א')  


מאת: עו"ד אריה ליבוביץ
הונג קונג הינה לשעבר מושבה בריטית (עד יולי 1997) אשר והשבה בפועל לשלטונה של סין אלא שעדיין מתקיימת בה פעילות אוטונומית רבה אשר. נהוג לכנות מצב זה כ-"מדינה אחת שתי שיטות". בפועל ממשיכה הונג קונג לקיים מערכת משפט עצמאית וכן לקיים מטבע ומכס נפרדים.
כפועל יוצא מן השלטון הבריטי ומן התנאים החופשיים יחסית השוררים בה בהשוואה לשאר מחוזות המשטר הסיני, הפכה הונג קונג למרכז עסקי ובנקאי כיוון שרבות מן החברות הפעילות באסיה בוחרות לשים בה את המרכז שלהן. ישראל אינה שונה בכך.
על אף היותה של הונג קונג מדינת on shore רבים תופסים אותה כמדינת off shore חלק מן הסביות לכך שהינן חלק מיתרונותיה של הונג קונג הן: הטלת המס על פי העיקרון הטריטוריאלי, שיעורי מס נמוכים במיוחד, מספר סוגי המס המוטל במדינה הינו נמוך במיוחד.

קיראו עוד
(תכנון מס) - מכירת דירה / מקרקעין בחו"ל שהתקבלו בירושה / מתנה בידי תושב ישראל (חלק ב')  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ

ברשימתנו הקודמת הצגנו את הבעיות שבפניהן עשוי לעמוד מי שמבקש למכור נכס מקרקעין המצוי בחו"ל ואשר הגיע לידיו בירושה או במתנה הפטורה ממס, ברשימה זו נציג שניים מן הפתרונות המוכרים לשם מניעת "תאונת המס" הנוצרת בידי אלו שירשו/קיבלו במתנה נכסי מקרקעין בחו"ל.

כפי שנראה להלן, הרעיון השני שהינו החדשני יותר, אינו נקי מספיקות וכבר קמו עליו עוררין. מנגד הרעיון הראשון לפתרון הבעיה הינו פחות משפטי ויותר מהותי כלכלי – תוך יישום מטרותיו הכלליות והכוללות של החוק.

קיראו עוד
(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ב')  

                                                           מאת: עו"ד אריה ליבוביץ 
ברשימה זו שהינה השניה בסדרת הרשימות בנושא הורשת מקרקעין וחלוקת עיזבון, נסקור בקצרה (ממש) את סעיף הפטור הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לעניין הורשת מקרקעין, את הכללים הקבועים בו ואת האופן בו פירשה אותו הפסיקה.

קיראו עוד
השקעה בנדל"ן / דירות על ידי ישראליים בחו"ל (חלק ג') , השקעה בנדל"ן ביוון שוודיה וצרפת – שיקולי כדאיות (תכנון מס)  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ
באחד ממאמרינו הקודמים עסקנו בשיקולי הכדאיות של השקעה בנכסי נדל"ן בחו"ל על ידי ישראלים. במאמר זה ניתן דגש להטבות מס המוקנות באמנות המס עליהן חתומה ישראל, למי שמשקיע באחת מ-3 המדינות הבאות: יוון, צרפת ושוודיה, זאת בהתאם להטבות הקבועות באמנות המס עם מדינות אלו.

שלושת המדינות שלהלן מרכזות הוראות חריגות לעניין המס החל על רווח הון מהעברת מקרקעין וכן על הכנסה המופקת ממקרקעין (דוגמת דמי שכירות) כאשר הבעלים של המקרקעין הינו תושב מדינה שאינה מדינת המקור של המקרקעין.

קיראו עוד
(תכנון מס) מכירת דירה / מקרקעין בחו"ל שהתקבלו בירושה / מתנה בידי תושב ישראל (חלק א')  

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד (1) 

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה הרי שתושב ישראל המוכר נכס מקרקעין בחו"ל מתחייב במס בגין מכירה זו. "נכס" הוגדר על ידי המחוקק בסעיף 88 כ"כל רכוש בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל..." , יחד עם זאת בהמשכה מוציאה הגדרת נכס מגירה מקרקעין בישראל שחל עליהם מס שבח.

יוצא איפוא שמקרקעין בחו"ל עדיין נחשבים כנכס לצורכי הפקודה. היה והמדובר במקרקעין שנתקבלו הירושה או במתנה בחו"ל כיצד יחושב מס רווח ההון בגין מכירתם? לצורך כך יש לקבוע את שווי המחיר המקורי. בדרך כלל קביעת המחיר המקורי נעשית בהתאם להוצאות שהוציא הנישום לצורך רכישת המקרקעין, אלא שכאשר המדובר בנכס שנתקבל בירושה או במתנה הרי שהנישום לא הוציא כלל הוצאות לרכישתו? אכן מקרים אלו הוסדרו בנפרד על ידי המחוקק לצורך קביעת המחיר המקורי של הנכס.

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement