Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ג')  
מאת: עו"ד אריה ליבוביץ 
      ברשימות הקודמות הצגנו את הוראות החוק לעניין הליך ההורשה כמו גם הסברנו את הבעיה הקיימת בבואנו לחלק את הירושה בין היורשים השונים ואת תאונות המס העשויות להיווצר.
כפי שנראה להלן לצורך תכנון נכון של הליך ההורשה מומלץ יהיה לקחת בחשבון שיקולים שונים ביניהם: מצבת הנכסים בעיזבון, מכירות ישנות או עתידיות של נכסי מקרקעין בידי היורשים, מצבם הכלכלי של היורשים ועוד. חלק מן הרעיונות אותם נציג להלן נועדו לפתור בעיות הורשה בצווה שלא תוכננה מראש ובחלק האחר נציג רעיונות כיצד לתכנן את הצוואה נכון ומראש.
קיראו עוד
(תכנון מס) - מכירת דירה / מקרקעין בחו"ל שהתקבלו בירושה / מתנה בידי תושב ישראל (חלק ב')  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ

ברשימתנו הקודמת הצגנו את הבעיות שבפניהן עשוי לעמוד מי שמבקש למכור נכס מקרקעין המצוי בחו"ל ואשר הגיע לידיו בירושה או במתנה הפטורה ממס, ברשימה זו נציג שניים מן הפתרונות המוכרים לשם מניעת "תאונת המס" הנוצרת בידי אלו שירשו/קיבלו במתנה נכסי מקרקעין בחו"ל.

כפי שנראה להלן, הרעיון השני שהינו החדשני יותר, אינו נקי מספיקות וכבר קמו עליו עוררין. מנגד הרעיון הראשון לפתרון הבעיה הינו פחות משפטי ויותר מהותי כלכלי – תוך יישום מטרותיו הכלליות והכוללות של החוק.

קיראו עוד
(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ב')  

                                                           מאת: עו"ד אריה ליבוביץ 
ברשימה זו שהינה השניה בסדרת הרשימות בנושא הורשת מקרקעין וחלוקת עיזבון, נסקור בקצרה (ממש) את סעיף הפטור הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לעניין הורשת מקרקעין, את הכללים הקבועים בו ואת האופן בו פירשה אותו הפסיקה.

קיראו עוד
(תכנון מס) מכירת דירה / מקרקעין בחו"ל שהתקבלו בירושה / מתנה בידי תושב ישראל (חלק א')  

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד (1) 

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה הרי שתושב ישראל המוכר נכס מקרקעין בחו"ל מתחייב במס בגין מכירה זו. "נכס" הוגדר על ידי המחוקק בסעיף 88 כ"כל רכוש בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל..." , יחד עם זאת בהמשכה מוציאה הגדרת נכס מגירה מקרקעין בישראל שחל עליהם מס שבח.

יוצא איפוא שמקרקעין בחו"ל עדיין נחשבים כנכס לצורכי הפקודה. היה והמדובר במקרקעין שנתקבלו הירושה או במתנה בחו"ל כיצד יחושב מס רווח ההון בגין מכירתם? לצורך כך יש לקבוע את שווי המחיר המקורי. בדרך כלל קביעת המחיר המקורי נעשית בהתאם להוצאות שהוציא הנישום לצורך רכישת המקרקעין, אלא שכאשר המדובר בנכס שנתקבל בירושה או במתנה הרי שהנישום לא הוציא כלל הוצאות לרכישתו? אכן מקרים אלו הוסדרו בנפרד על ידי המחוקק לצורך קביעת המחיר המקורי של הנכס.

קיראו עוד
(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק א')  

מאת: עו"ד אריה ליבוביץ
כפי שרכישת דירה הינה מעשה נפוץ במחוזותינו וכמעט שכל משפחה מחזיקה ברשותה ובבעלותה דירת מגורים, הרי שבאופן טבעי לאחר 120 ופכת הורשת הדירה גם היא לדבר נפוץ.
יחד עם זאת על אף שהמדובר בנכס המרכזי, החשוב והיקר ביותר, בדרך כלל, בחייה של כל משפחה (וכל יורש ומוריש), הרי שהמחשבה לפיה כדאי לבדוק את היבטי המס של הצוואה הנכתבת, לרוב אינה עוברת בראשם של המורישים.

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement