Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

בעקבות פסק הדין העליון בעניין תנובה מרכז שיתופי - האם פיצוי לפי סעיף 197 לחות התכנון והבניה הינו פיצוי בגין הפקעה לצורכי חוק מס ערך מוסף?  
מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד

בסדרת מאמרים ורשימות שפרסמנו בעקבות פסק הדין במחוזי בענין תנובה מארכז שיתופי (ע"ש 870/02) עמדנו על ההשלכות המעניינות של פסיקת בית המשפט המחוזי לפיה יש לראות בהליך הפגיעה במקרקעין כחלק מהליך ההפקעה עצמו ומכאן שפיצויים הניתנים בגין פגיעה במקרקעין חייבים במע"מ כדרכם של פיצויי הפקעה. פסיקה זו של בית המשפט המחוזי עלתה על שולחנו של בית המשפט העליון על ידי חברת תנובה בערעור אותו הגישה על פסק הדין. נזכיר בקצרה את פרטי המקרה. המערערת (תנובה) הייתה בעלת זכויות במקרקעין שסווגו כ-"לצרכי תעשיה". בתוכנית שפורסמה שונה סיווגם ל-"דרך" (צורכי ציבור), לשם הפקעתם. במסגרת הליכי הפיצוי הגיעה המערערת להסכם עם הוועדה המקומית בדבר פיצוי, בגין הפגיעה במקרקעין ובדבר פיצוי נוסף בגין ההפקעה. לטענת המערערת לא היה מקום למסות את הפיצויים, שנתקבלו בידיה בגין הפגיעה במקרקעין.

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement