Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, December 01, 2006

 

השקעה בנדל"ן/דירות על ידי ישראליים בחו"ל (חלק א')

חיוב במס של דמי שכירות

 

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד[1]

 

מבוא

במאמר זה נעסוק בתופעה שהפכה נפוצה במהלך 10 השנים האחרונות במהלכם השקיעו ישראלים רבים את כספם ברכישת נדל"ן בחו"ל. אין המדובר דווקא באנשי עסקים הקונים ומוכרים נדל"ן בחו"ל אלא דווקא באנשים פרטיים שהחליפו את ההשקעה בפיקדון בבנק או בדירה נוספת בישראל, בדירה או בנכסי נדל"ן דומים בחו"ל המפיקים לו הכנסה מדמי שכירות.

עובר לתיקון 132 לפקודה, הרי שדמי שכירות מנכסים בחו"ל שנחשבו כהכנסה פסיבית ונתקבלו לראשונה בחו"ל לא התחייבו במס. מצב דברים זה השתנה בתחילת שנת 2003 עם כניסת תיקון 132 לפקודה לתוקף. החל ממועד זה יחיד (מי שרוכש את המקרקעין שלא במסגרת חברה/חבר בני אדם) המפיק הכנסת דמי שכירות בדרך זו ניצב מול שני מסלולי מיסוי אשר הוא זכאי לבחור ביניהם. נציין כי הבחירה במסלול הראשון אפשרית רק כאשר המדובר בדמי שכירות שהינם "הכנסה פסיבית". משמע אין לראות את דמי השכירות כהכנסה עסקית בידי אותו יחיד תושב ישראל.:

 

מסלול מיסוי ראשון:

מסלול זה קבוע בסעיף 122א לפקודה לפיו, יחיד המפיק הכנסה מדמי שכירות של מקרקעין המצויים בחו"ל, רשאי יהא לשלם על הכנסה זו סך של 15% בלבד. יחד יעם זאת לצד ההטבה הקבועה במסלול מיסוי זה של שיעור מס נמוך, הרי שמי שיבחר במסלול זה לא יהא רשאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, וכן לא יהא זכאי לקיזוזים זיכויים או פטורים כנגד המס החל על אותה הכנסה מדמי שכירות (למשל מס זר החל על הכנסה זו במדינת המקור). יחד עם זאת בחירה במסלול זה לא תמנע מאותו יחיד את הזכות לנכות פחת בגין נכס המקרקעין שבידיו.

 

מסלול מיסוי שני:

מסלול זה הינו המסלול "הרגיל". משמע בהתאם למסלול זה יחול על המשכיר שיעור המס השולי החל עליו באופן רגיל. אלא שלצד שיעור המס הגבוה יהא אותו יחיד זכאי גם לניכוי כלל ההוצאות שהוציא בייצור ההכנסה וכמובן יהא זכאי לנכות את המס הזר החל במדינה בה נמצא נכס המקרקעין.

 

 

מסקנות ביניים:

ככל שההוצאות סביב המקרקעין המושכרים (לדוגמא הוצאות מימון, הוצאות שיפוץ וכדומה) גבוהות יותר, וככל שהמס הזר החל במדינת מקומם של המקרקעין גבוה יותר הרי שבחירה במסלול הראשון של החזקה כיחיד ובשיעור מס של 15% הופכת כדאיות פחות.

המסלול הראשון  של שיעור המס הנמוך אפשרי רק ליחיד מנגד המסלול השני חל גם על חברה. נציין כי במסגרת מסקנות אלו לא בחנו שיקולים נוספים שעשויים לעמוד בפני המשקיע עובר להחלטתו כיצד להשקיע בחו"ל. כוונתינו כמובן לשיקולים השונים באשר לאופן ההתאגדות. כך למשל חברה הינה בעלת עירבון מוגבל מאידך ההוצאות סביבה (הוצאות הקמה, אגרות, מינוי דירקטור וכדומה) הינן גבוהות. בשיקולים אלו לא נעסוק.

ליצירת קשר עם עו"ד אריה ליבוביץ- לחץ כאן


[1] עו"ד, עוסק במיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושת, הכל לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן (Relocation) של יחידים וחברות ועוד.

מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב' (עם אלתר); '"חוק מס הבולים" (עם שרון); "מיסוי נאמנויות" (עם אלתר); סדרת ספרי מס ערך מוסף (עם שרון); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". בעל מדור קבוע בעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים, בעיתונות הכתובה ובאתרי אינטרנט; מרצה בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר ועדות המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין  

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement