Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, December 01, 2006

 

           (תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ג')

 

 

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד[1]

מבוא:

ברשימות הקודמות הצגנו את הוראות החוק לעניין הליך ההורשה כמו גם הסברנו את הבעיה הקיימת בבואנו לחלק את הירושה בין היורשים השונים ואת תאונות המס העשויות להיווצר.

כפי שנראה להלן לצורך תכנון נכון של הליך ההורשה מומלץ יהיה לקחת בחשבון שיקולים שונים ביניהם: מצבת הנכסים בעיזבון, מכירות ישנות או עתידיות של נכסי מקרקעין בידי היורשים, מצבם הכלכלי של היורשים ועוד. חלק מן הרעיונות אותם נציג להלן נועדו לפתור בעיות הורשה בצווה שלא תוכננה מראש ובחלק האחר נציג רעיונות כיצד לתכנן את הצוואה נכון ומראש.

פטור במכירת דירה שנתקבלה בירושה:

סעיף 49ב קובע שורה של פטורים ממס במכירת דירת מגורים מזכה. אחד הפטורים העוסק בדירת מגורים מזכה שהועברה בירושה נקבע בסעיף 49ב(5) הקובע כדלקמן:

"49ב.המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

...

(5) המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה."

כפי שניתן לראות המחוקק קבע רשימה של מס' תנאים מצטברים שבהתקיימם יוכל היורש למכור את הדירה בפטור. למעשה קובע הפטור כניסה לנעלי המוריש באופן מלא כך שאילו היה המוריש מוכר בעצמו את הדירה, היה הוא זכאי לפטור ממס ואם כך הרי שגם המוכר יהא זכאי לפטור. יש לשים לב שהמדובר דווקא בדירת מגורים מזכה. כמו כן יש לישם לב שהפטור אמנם לא מותלה במצבם של היורשים האחרים – יחד עם זאת היה ותנאי אחד מן התנאים המנויים לעיל לא מתקיים; לא יהא המוכר – היורש זכאי לפטור מן המס.

התחשבות בסוגי הנכסים ושווים בשלב של הכנת הצוואה

תכנון המס הבסיסי והראשון אותו על עורך הצוואה לערוך הינו התאמת סוג הנכס לזהות היורש – נסביר. כאשר יש מס' יורשים, פעמים שרק לחלקם קיימת דירת מגורים בבעלותם, לחלופין פעמים שלכולם יש דירת מגורים אלא שחלקם ניצלו כבר את הפטור ממס הקיים בחוק במכירות קודמות ועתה לא יוכלו למכור את הדירה הנוספת (או את חלקם בדירת הירושה) בפטור.

כאשר מצבת הנכסים מאפשרת זאת מומלץ כימי שיכול עשות שימוש בפטור יהא היורש אשר יזכה בדירה בעוד האחרים יקבלו את חלקם באמצעות כספי העיזבון, יפוצו באמצעות נכסים אחרים (לדוגמא מקרקעין) וכדומה.

מקום בו אין נכסים אחרים להשתפות מהם, מומלץ כי הדירה תועבר לבעלותו של מי שיכול למוכרה בפטור. במקביל יכולה הצוואה להורות כי לאחר השלמת פעולת ההורשה יהא אותו יורש מחויב למוכרה בתוך תקופת זמן מסויימת (לדוגמא בתוך שנתיים) ולחלק את תמורת המכירה בין היורשים. על אף שפעולה כאמור עשויה להיות מותקפת בידי הרשויות – אנו סבורים כי ניתן לפעול בדרך זו.

התחשבות בסוגי הנכסים ושוויים בצוואה שלא תוכננה מראש (הסתלקות מנכסים בעיזבון וייחוד נכסים אחרים)

בצוואה שלא תוכננה מראש מבחינת היבטי המס או בהורשה ללא צוואה בה ל אחד מן היורשים הינו בעל חלק בכל אחד ואחד מן הנכסים עולה בראש ובראשונה השאלה אימתי תם הליך ההרושה? האם הליך ההורשה (הפטור ממס)

 

לא בוצע תכנון מראש – פריסה של ההכנסה

 

ליצירת קשר עם עו"ד אריה ליבוביץ- לחץ כאן[1] עו"ד, עוסק במיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושת, הכל לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן (Relocation) של יחידים וחברות ועוד.

מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב' (עם אלתר); '"חוק מס הבולים" (עם שרון); "מיסוי נאמנויות" (עם אלתר); סדרת ספרי מס ערך מוסף (עם שרון); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". בעל מדור קבוע בעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים, בעיתונות הכתובה ובאתרי אינטרנט; מרצה בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר ועדות המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין  

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement