Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, December 01, 2006

 

            (תכנון מס) - מכירת דירה / מקרקעין בחו"ל שהתקבלו  בירושה / מתנה בידי תושב ישראל (חלק ב')

 

מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד[1]

 

מבוא:

 

ברשימתנו הקודמת הצגנו את הבעיות שבפניהן עשוי לעמוד מי שמבקש למכור נכס מקרקעין המצוי בחו"ל ואשר הגיע לידיו בירושה או במתנה הפטורה ממס, ברשימה זו נציג שניים מן הפתרונות המוכרים לשם מניעת "תאונת המס" הנוצרת בידי אלו שירשו/קיבלו במתנה נכסי מקרקעין בחו"ל.

כפי שנראה להלן, הרעיון השני שהינו החדשני יותר, אינו נקי מספיקות וכבר קמו עליו עוררין. מנגד הרעיון הראשון לפתרון הבעיה הינו פחות משפטי ויותר מהותי כלכלי – תוך יישום מטרותיו הכלליות והכוללות של החוק.

          

הפתרון הפרקטי  (1):

פתרון פרקטי לאנומליה הנוצרת כפי שהוצגה על ידינו ברשימה הקודמת, העניקה הפרקטיקה של ההתדיינויות אל מול רשויות המס.

לאור תכלית החקיקה ולאור תיקון 132 לפקודה ברור, כי המחוקק לא התכוון להטיל מס רווחי הון על רווחים שנצברו בחו"ל עובר ל-1.1.03, אז נכנסה לתוקפה הרפורמה והטלת המס בישראל הפכה מטריטוריאלית לפרסונלית. אין זה הגיוני כי תושב ישראל שקיבל נכס בירושה בשנת 2001 ומכרו בשנת 2002, לאחר שהנכס היה בידי המוריש כ-20 שנה (לדוגמה) לא יתחייב במכירתו במס, מנגד אותו יורש במידה וקיבל את הנכס ב-1.1.03 ומכרו ב-2.1.03 יתחייב במס רווחי הון בגין כל הרווח שנצבר בכל השנים שעברו (כמובן בצורה לינארית). לאור האמור התפתחה פרקטיקה של : "step up". משמע יש להשיג חוות דעת מומחה באשר לשווי הנכס ב-1.1.03 ולחייב את היורש במס רק בגין הרווח שנצבר על הנכס ממועד זה והלאה. פרקיטקה נוהגת זו תואמת את מטרת המחוקק ותכלית החורק ותואמת עקרונות דל פרשנות תכליתית, כפי שנתקבלו בפסיקה.

 

הפתרון השני: פטור בגין זכות החזקה[2]

הפתרון השני שהינו ישים בעיקר למקרים בהם המדובר בנכס שהינו דירת מגורים בחו"ל מסתמך על אחד החריגים להגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה.

החריג השלישי להגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה קובע כדלקמן:

"זכות חזקה במקרקעין - בין שבדין ובין שביושר - המשמשים לצרכי מגורים ולא לשם השתכרות או ריווח"

כאשר המדובר בדירת מגורים שהיא הינה הנכס אותו מורישים/נותנים במתנה, ניתן לטעון שלפחות חלק מאותה דירת מגורים הינו עצם זכות החזקה במקרקעין.

זאת בהתאם לפסק הדין בעניין נחמיאס[3] שם נדונו דמי מפתח והוסכם על ידי פקיד השומה כי שני שלישים מן הסכום הינם כנגד התפיסה של הבית (זכות החזקה) עליה ויתר בעל הבית.

יוצא איפוא כי הרוצה לנקוט בדרך זו, טוב יעשה אם לאחר ההורשה ימנע מלהשכיר את הבית לתיירים מזדמנים ושאינם מזדמנים בחו"ל ויותיר אותו ריק ופנוי לצרכיו ולשימושיו הפרטיים. השכרת הבית במהלך התקופה שבין קבלת הירושה למכירת הדירה עשויה להעלות את הטענה כי דירת הירושה אינה נכנסת בגדרי החריג שהוזכר לעיל היות והיא משמשת להשתכרות והפקת ריווח.

יחד עם זאת כפי שכבר אמרנו לעיל על עמדה משפטית זו קמו עוררין[4]. לפי עוררין אלו הרי שהחריג המובא לעיל דן בחזקה במקרקעין בישראל בלבד. מכאן שלא ניתן להחילו ביחס לנכס מקרקעין בחו"ל. מבלי להיכנס לדיון זה באריכות נציין כי אנו איננו מסכימים עם "עוררין" אלו. עם זאת יש לזכור שבעניין נחמיאס דובר בהסכמה של רשויות המס שניתנה לפנים משורת הדין.

ליצירת קשר עם עו"ד אריה ליבוביץ- לחץ כאן


[1] עו"ד, עוסק במיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושת, הכל לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן (Relocation) של יחידים וחברות ועוד.

מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב' (עם אלתר); '"חוק מס הבולים" (עם שרון); "מיסוי נאמנויות" (עם אלתר); סדרת ספרי מס ערך מוסף (עם שרון); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". בעל מדור קבוע בעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים, בעיתונות הכתובה ובאתרי אינטרנט; מרצה בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר ועדות המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין.  

[2] רעיון זה שמעתי בעבר מפי א' אלתר אך כפי שנראה להלן  על רעיון זה קמו עוררין.

[3] ע"א 379/59 נחמיאס נ' פקיד שומה חיפה, פ"ד יג, 1872.

[4] ראו ברוך כחלון ויועד פרנקל, "מכירת דירת מגורים בחו"ל בפטור – האומנם?!", רואה החשבון, כרך נה חוברת (2), 164.

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement