Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, November 09, 2006

 

מניות למוכ"ז במקלטי מס (B.V.I. גיברלטר וכו') - האם תום החגיגה?

 

מאת: אריה ליבוביץ (1)

 

אחת מדרכי ההחזקה האהובות על ישראלים הפועלים בחו"ל כמו גם על אנשי עסקים בינלאומיים בכל העולם הינה הקמת חברות זרות במקלטי מס כאשר מניות החברה רשומות כלמוכ"ז. מהי מניית "למוכ"ז"? בפשטות המדובר במניה שהבעלים שלה הוא האדם המחזיק בה.

בפועל המדובר במשרדים של נציגים דוגמת עו"ד רו"ח וחברות שונות היושבים באותם מדינות מקלט מס ומספקות שירותים כאמור של החזקת המניות הללו.

בפועל על פי הדין בישראל הרי שמי שיש לו מניות המוחזקות בדרך זו הינו חייב בהגשת דו"ח שנתי, בדרך כלל מכוח היותו "בעל שליטה" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה - מצב אותו יש לבחון בכל מקרה ומקרה בהתאם להסכם הקיים בין מי שמקים את החברה (במקרה דנן - הישראלי) לבין מי שמחזיק במניותיה.

יחד עם זאת המקובל היה לקבל חוות דעת לפיהן אין אותו ישראלי מחויב לדווח על ההחזקה בחברה במסגרת טופס 150 היות ואין הוא מחזיק בה בפועל.

נראה שמצב דברים זה צפוי להשתנות בקרוב מאוד, עם פרסום חוזר הפרשנות של מס הכנסה לעניין הנאמנויות ופרסום התקנות שיותקנו מכוח פרק הנאמנות שבפקודת מס הכנסה. ככל הידוע לנו נראה שפרסומם של התקנות והחוזר צפוי להתרחש במהלך אוגוסט אם לא יהיו עיכובים נוספים.

פרק הנאמנויות שנחקק בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 147 לפקודה נכנס לתוקף ב-1.1.06. במסגרת תיקון 147 נקבע כי מי שיצרו נאמנות או מי שהינם נהנים בנאמנות ואשר קיבלו חלוקה מן הנאמנות יהיו חייבים בדיווח. הדיווח האמור, בעיקר ביחס לפרטיה השונים של הנאמנות (זהות הנכסים ושווים, מועדי יצירת הנאמנות וכדומה) נכון יהיה גם ביחס לנאמנויות וותיקות - משמע נאמנויות שהוקמו לפני ה-1.1.06 ואף נאמנויות שהוקמו לפני ה-1.1.03.

לא מן הנמנע כי עתה עם עליית נושא הנאמנות למרכז הזירה ושימת הדגש של רשויות המס על נושא זה, יקבעו רשויות המס כי החזקת מניות למוכ"ז עבור אחר, הינה למעשה החזקה בנאמנות. החזקה כאמור מתחייבת בדיווח. משמע, גם אם המדובר בהחזקה במניות בעקיפין, באמצעות נאמן, ולכן אין חיוב בדיווח במסגרת טופס 150, הרי שעדיין קמה חובת דיווח כאמור  במסגרת טופס 151 - דיווח על נאמנויות.

יחד עם זאת נציין כי בשאלה האם כאשר מוחזקות מניות למוכ"ז בדרך זו אכן המדובר בנאמנות? ניתן להציג גם עמדה פרשנית שונה - כאשר יש לבחון כל מקרה לגופו.


(1) עו"ד, עוסק מתמחה בתחום מיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושת, הכל לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן (Relocation) של יחידים וחברות ועוד.

מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב' (עם אלתר); '"חוק מס הבולים" (עם שרון); "מיסוי נאמנויות" (עם אלתר); סדרת ספרי מס ערך מוסף (עם שרון); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". בעל מדור קבוע בעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים, בעיתונות הכתובה ובאתרי אינטרנט; מרצה בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר ועדות המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין (ליצירת קשר לחץ כאן) 

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement