Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Saturday, November 17, 2007

 

האם ניתן לקבל החזר מס (ביטוח לאומי) על אופציות שמומשו – בעקבות פסק הדין בעניין שרון טופז

אריה ליבוביץ, עו"ד[1]

ב-1 ליולי 2007 ניתן על ידי בית הדין לעבודה פסק דין תקדימי לעניין מועד חישוב דמי לידה (להלן: "המענק" ) על ידי הביטוח לאומי, בגין הכנסה מאופציות שניתנו במסלול 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

פרטי פסק הדין

בפסק הדיון בעניין טופז (ב"ל 4961/02 טופז ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי, נבו), המדובר היה בעובדות בחברה הנסחרת בבורסה, להן הוקצו אופציות (לא סחירות) על פי המסלול הקבוע בסעיף 3(ט) לפקודה. בהתאם לתנאי ההקצאה היו התובעות רשאיות לממש רבע מכמות האופציות (להלן: "האופציות") החל מאוקטובר 2001 (להלן: "מועד ההבשלה"). בפועל מימשו התובעות את האופציות במהלך השנים 2001 ו-2002, החלל מנובמבר 2001. התובעות יצאו לחופשת לידה במהלך השנים 2002 ו-2003 ולכן ביקשו כי לצורך חישוב מענק הלידה יראה המוסד לביטוח לאומי את ההטבה ממימוש האופציות במהלך שנת 2002 כחלק מהכנסתן לצורך חישוב מענק דמי הלידה (ובהתאם ייקבע המועד בו הן חייבות בביטוח לאומי). המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה וקבע, כי לעניין הביטוח הלאומי יש לראות את התובעות כמי שקיבלו את ההכנסה מן האופציות במועד ההבשלה – בו יכלו האופציות להפוך למניות סחירות (ולא המועד בו מומשו בפועל). בהתאם לשווי המניה במועד ההבשלה.

גישה זו של הביטוח לאומי עומדת בניגוד לפרקטיקה הנוהגת לפיה הולך "הביטוח לאומי" אחר מס ההכנסה, אשר מחושב ומוטלרק במועד המימוש בפועל. למעשה טען הביטוח הלאומי כי שינויים בערך המניה לאחר מועד ההבשלה ועד למימוש יחשבו כרווח/הפסד הון.

החלטת בית הדין:

בית הדין קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי וקבע שאת מענק הלידה יש לחשב על פי מועד ההבשלה של האופציות ולמעשה ביטוח לאומי יוטל במועד ההבשלה.

סיכום ומסקנות:

v     נציין כי עמדת בית הדין ניתנה רק ביחס לאופציות על פי 3(ט) ומועד כתיבת שורות אלו לא ברור מה תהיה עמדת רשות המיסים, כמו כן לא ידוע מהי עמדת הביטוח הלאומי ביחס לאופציות במסלול 102.

v     לנישומים, אשר שילמו ביטוח לאומי במועד המימוש בפועל – מומלץ לשקול הגשת דו"ח מתקן ובקשה להחזר במידה ושווי האופציה במועד  תום תקופת ההבשלה היה גבוהה יותר משוויה של האופציה במועד המימוש בפועל.

ליצירת קשר עם כותב המאמר- עורך דין אריה ליבוביץ - לחץ כאן

מילות מפתח:

אריה, ליבוביץ, מיסים, מסים, עו"ד, תכנון, מס, בינלאומי, השקעות, ,arye  leybovich, tax, נאמנות, אופציות, 102, ביטוח לאומי, שרון, טופז, דמי, לידה

 [1]           עוסק בתכנון מס, מיסוי בינלאומי, הקמת חברות זרות, נאמנויות ופאונדיישנים. עוסק רבות בהסדרי מס מול הרשויות וייצוג בבתי משפט. סוגיות מס של תגמול עובדים (אופציות), יהלומנים והשקעות נדל"ן בחו"ל. מחברם של מאות מאמרים וכן של הספרים: מיסוי נאמנויות,  אמנות מס 111 טבלאות, אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב', סדרת ספרי מע"מ, בעל מדור קבוע לתכנוני מס בירחון ידע למידע. מ"מ יו"ר ועדת המיסים בלשכת עוה"ד בת"א; חבר ועדות מיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין ומרצה בפורומים מקצועיים (לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, לשכת יועצי המס, חשבים – HPS ועוד).

 

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement