Search  
Sunday, January 26, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » קניין רוחני, זכויות יוצרים ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בקניין רוחני Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, October 05, 2006

 

מהי עשיית עושר ולא במשפט?

מאת: עו"ד זהר נוה

ניסו להרוויח על חשבונכם? מישהו עשה רווח על גבכם?
רווח כזה נחשב ל"עושר ולא במשפט" וניתן לקבל בגינו פיצוי בביהמ"ש.

נושא זה מוסדר בישראל באמצעות "חוק עשיית עושר ולא במשפט". החוק קובע שמי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת שבאו לו מאדם אחר, חייב להשיב את הזכייה. החוק קובע גם הוראות בנוגע לשכר של פעולות שנקטו על מנת לשמור על אינטרנס הזולת. כך למשל, מי שפעל לשמור על חייו או על שלמות גופו, בריאותו, כבודו או רכושו של אדם אחר, בלי שהיה חייב ולצורך כך הוציא כספים מכיסו, האדם השני חייב להחזיר לראשון הוצאות סבירות שהוצאו.

הדבר נכון גם ביחס לרשויות שגבו מסים שלא כדין. השבה זו ניתן להשיג באמצעות הגשת תביעה ייצוגית.

בניגוד לדיני הנזיקין, אין כל צורך להוכיח כי נגרם הפסד כזה או אחר. די בכך שמדובר ברווח או בטובת הנאה שנוצרה לאותו אדם ש"התעשר" ולמעשה הרוויח על חשבון אחר בניגוד לדין על מנת להרים את חובת ההשבה. העקרון הבסיסי של חוק עשיית עושר ולא במשפט הוא שאדם הפועל לקידום אינטרס פרטי שלו, לא זכאי להשבה ממי שהפיק תועלת מפעולתו. הסיבה לכך היא למנוע מצב בו אדם אשר במסגרת קידום ענייניו הפרטים שהביאו תועלת לאחרים, לא יוכל להגיש סדרה של תביעות ולדרוש השבה של כספים מכל אדם שנהנה מפעולותיו בצורה ישירה או עקיפה, גם אם לא היה שותף לעניין או הדבר לא התבקש.

כך למשל, בעל עסק שמתקן את המרצפות בפתח עסקו, לא יכול לדרוש מבעלי העסקים הסמוכים לחנותו כי ישיבו לו את החלק היחסי בהוצאותיו שהוציא לצורך התיקון, גם אם הם נהנים מתיקון זה.

לכלל הבסיסי ישנו חריג כאשר מדובר באדם המזניח את הטיפול בענייניו מתוך מה שנראה כתפיסת "טרמפ" על גב הזולת. אין הצדקה כי מי שמעוניין בביצוע פעולה, ואשר במצב רגיל היה מסיכם לשלם את העלות היחסית, יימנע מלעשות כן מתוך כוונה שזולתו ייאלץ לשאת בתשלום. למשל, כאשר אחד מהדיירים בבית משותף מסרב לשלם החלק היחסי בעלויות שיפוץ הבית, יחשב הדבר כעשיית עושר ולא במשפט. במקרה שכזה תחול חובת השבה גם אם המזכה עשה את הפעולה למען האינטרס שלו ולא של זולתו.

בכל מקרה בו ישנו חשש לעשיית עושר ולא במשפט, חשוב וכדאי להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום ואף להיות מיוצג במסגרת תביעה המוגשת בעניין

 

האמור ברשימה לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד

 

ליצירת קשר עם כותב המאמר-עו"ד זהר נוה-לחץ כאן

Previous Page | Next Page
      
 קניין רוחני-אינדקס מאמרים Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement