Search  
Thursday, January 23, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני משפחה, גירושין, הסכם ממון ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני משפחה וגירושין Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Tuesday, December 05, 2006

 

בן מרדן

מזונות ילדים-ולפעמים גם לא משלמים מזונות לילדים

                                                                                        מאת: עו"ד אריאל דרור

מהי התנהגות מרדנית ?

התנהגות מרדנית של קטין כלפי האב יכולה לבוא לידי ביטוי בסרוב לקיים זכויות ביקור והסדרי ראיה אשר נקבעו אשר  נקבעו ע"י בית המשפט או בית הדין. הוא הדין, בנסיבות בהן קיימת החלטה של בית הדין או בית המשפט הקובעת, כי הקטין יהיה בהחזקת האב והקטין מסרב לציית להחלטה זו(48).

ניתן לצמצם את חובת המזונות כולה או מקצתה, כאשר מדובר בילד מורד. אבל יש לציין כי לא כל מקרה של התנהגות מחפירה של ילד כלפי הורהו, יביא לשלילת מזונותיו, מאחר ובכל הנוגע לקטינים עקרון העל הוא "טובת  הקטין" ואפילו אם מדובר בקטין מרדן, אין להביאו לחרפת רעב.

הלכה פסוקה היא , כי עול כלכלתו של בן מרדן מוטל על מי שמחזיק בו, כל עוד מסוגל המחזיק לפרנסו. במידה וההורה המחזיק בקטין אינו מסוגל לפרנסו, על ההורה האחר להשלים את מחסורו על פי דין צדקה, אם כי לא עד לאותה רמת חיים, אשר ההורה המחזיק בקטין חפץ עבורו. יצוין כי לעניין שלילת/הפחתת מזונות כל מקרה יבחן לנסיבותיו.

יתכן במקרים מסוימים האשם במערכת היחסים המעוררת אינו דווקא של הקטין אלא של האב. בנסיבות בהן מתנהלים הליכי גירושין בין ההורים, יש לכך השלכות על הקטין, אשר היינו רגיש ופגוע ואם ההורה מתנה בנסיבות אלה את הקשר שלו עם הקטין בתשלום מזונות, אין בכך לקרב את הילד לאביו.

בנסיבות הליכי גירושין המלווים במתחים נפשיים ובכעסים יכול ותוצר אוירת אי אמון כלפי האב, ואין לראות בהתנהגות הקטין כהתנכרות מכוונת.

ככלל אין לבחון התנהגותם של קטינים בקנה מידה של התנהגות אדם מבוגר, וגם אם התנהגותם חריגה כלפי האב  עקב הסכסוכים שבין הוריו, אין הדבר מביא בהכרח לשלילת המזונות(49).

הטלת סנקציה חמורה כדוגמת קיצוץ משמעותי בסכום המזונות או שלילתן, היא אמצעי קיצוני, שאין לנקוט בו, אלא במקרים של מרדנות קיצונית, אשר באה לידי ביטוי בהתבטאויות מעליבות וגסות כלפי האב(50).

ליצירת קשר עם כותב המאמר- לחץ כאן 

Previous Page | Next Page
      
 דיני משפחה וגירושין-אינדקס נושאים Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement