Search  
Sunday, January 26, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני משפחה, גירושין, הסכם ממון ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני משפחה וגירושין Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, December 14, 2007

 

ניתן וצריך לדרוש חלוקה לא שווה בין בני זוג 

מאת: עו"ד אריאל דרור

 

מקובל ונהוג לחשוב, כי הרכוש אמור להתחלק שווה בשווה בין בני הזוג. עוד מקובל שלא לתת את המשקל הראוי למערכת היחסים בין בני הזוג בתביעה הרכושית. הגיע הזמן לנקוט בדרך יצירתית, תוך "שימוש" במערכת היחסים בין בני זוג, ובנסיבות מסוימות, להביא למצב בו הרכוש לא יחולק שווה בשווה.

 

במאמר זה אסקור בקצרה, את אחד הסעיפים הבעייתיים בחוק יחסי ממון זהו סעיף 5, המדבר בין היתר על חלוקה שווה של הרכוש בין בני זוג במועד פקיעת הנישואין, והשימוש שאפשר לעשות בסעיף 8 לחוק יחסי ממון, המאפשר בין היתר חלוקה לא שווה ברכוש, כדי לפתור את הבעייתיות:

 

1.       הסדר איזון המשאבים הקבוע בסעיף 5 לחוק יחסי ממון הינו הסדר קשיח אשר אינו נותן דעתו על הדינאמיקה הקיימת בחיי הנישואין של בני זוג ותולה את תחולתו בפקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מוות.

 

2.       הסדר איזון המשאבים פותח פתח נרחב "לסחטנות" של בן הזוג החלש בהליך הגירושין, ומתעלם ממציאות החיים הדינאמית. כך למשל, גם אם  נפרדו דרכיהם של בני הזוג בפועל והם חיים בנפרד שנים רבות ואף פתחו מערכת יחסים חדשה, צברו רכוש בנפרד ופקיעת נישואין איין.

 

3.       היריעה קצרה מלפרט את הפגיעה בשוויון שיוצר ההסדר הקיים בסעיף 5א לחוק יחסי ממון. הפתרון הקיים בסעיף 8 לחוק אינו מיושם מספיק ע"י בתי המשפט בישראל, שלא קיבלו את הכלים המתאימים ע"י המחוקק. ברי כי שימוש מאסיבי בסעיף לחוק יחסי ממון, וחרף היותו מופעל לאחר פקיעת הנישואין, יזרז את הליך הגירושין. בן הזוג יבין כי מועד פקיעת הנישואין אינו עוד קרדום כנגד הצד השני.

 

4.       הוראת סעיף 8 לחוק יחסי ממון מקנה לביהמ"ש, שיקול דעת לעשות אחת או יותר מארבע פעולות שיש בהן כדי לסטות מהאיזון 'הקדוש' אליו מכוון הסדר איזון המשאבים בכל הנוגע לזכות לאיזון, כקבוע בסעיף 5 לחוק.

 

5.       הסדר איזון המשאבים, כמו גם הילכת השיתוף הינם פרי תפיסה זהה של  צדק חברתי, איזון ושוויון בין המינים. סעיף 8 לחוק יחסי ממון ימנע מצב בו חלוקת הנכסים באופן שווה בזמן הפירוד אינה מצליחה ליצור שוויון אמיתי בין המינים מבחינת מתן סיכוי שווה בעתיד לכל אחד מבני הזוג. הוראת ס' 8(ב) לחוק מאפשרת לביהמ"ש בנסיבות מתאימות, כשהצדק מחייב זאת, להעדיף שוויוניות בחלוקה על פני חלוקה שווה.

 

 

6.       למצער המחוקק בחר לפרט בהרחבה את סמכויותיו של ביהמ"ש, אך התעטף בשתיקה בכל הנוגע לקביעת קנה המידה להפעלת שיקול דעתו של ביהמ"ש ולאופן הפעלת שיקול דעת בסעיף 8 לחוק יחסי ממון.

 

7.      

א.       הסמכויות המוקנות בסעיפים 8(1) ו 8 (2) מתייחסות למועד פקיעת הנישואין כמועד הנכון לאיזון.

          לפי סעיף 8(1) יכול ביהמ"ש במקרה נתון למעט נכסים נוספים שהיו לבני הזוג נכון למועד פקיעת הנישואין והינם ברי איזון לפי סעיף 5 לחוק, ולהוציאם מגדר האיזון.

          סעיף 8(2) מאפשר לביהמ"ש במקרה נתון לקבוע יחס אחר של איזון, של כל הנכסים או של חלקם, נכון למועד פקיעת הנישואין.

 

ב.       הסמכויות המוקנות בסעיפים 8(3) ו 8(4) מאפשרות לביהמ"ש לסטות מהכלל מועד האיזון הינו מועד פקיעת הנישואין.

          סעיף 8(3) מתייחס לכלל הנכסים שהיו לבני הזוג נכון למועד הפקיעה כברי איזון אלא ששווי כולם או מקצתם יקבע לפי מועד מוקדם יותר.

          סעיף 8(4) רשאי בית המשפט  לקבוע מועד איזון מוקדם יותר ממועד פקיעת הנישואין.

          שימוש אפשרי בסעיפים 8(3)  ו 8(4) יכול להעשות בין היתר באותם מקרים בהם נולדה הפרדה בפועל בין בני הזוג, הפרדה פיזית ו/או רכושית אשר יצרה מצב של העדר שיתוף ביניהם לתקופה כלשהי עד למועד הפקיעה. שימוש אפשרי אחר בסעיפים הללו הינו כאשר לוקחים  בחשבון את שאלת האשם באי פקיעת הנישואין. השימוש צריך להיות מתוך מטרה שלא לאפשר לצד המונע את פקיעת הנישואין להיות שותף לנכסים חדשים שלא היו בבסיס הנכסים ברי האיזון לעת ההפרדה, ושבן הזוג רכש בעת תקופת ההפרדה והם קיימים בידיו נכון למוד הפקיעה. בכך יש להביא פתרון חלקי לבעיית סרבנות הגט.

  

ליצירת קשר עם כותב המאמר- לחץ כאן 

 

Previous Page | Next Page
      
 דיני משפחה וגירושין-אינדקס נושאים Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement