צור קשר ועו"ד יתקשר אליך ! Minimize
שמך:*
טלפון ליצירת קשר:*
כתובת המייל שלך:*
ישוב מגורים:*
מעוניין בתיאום פגישה בתשלום:*
תיאור הפניה:*
Send

  
 מאמרים בדיני עבודה Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, February 16, 2007

 

מבחר שאלות ותשובות בדיני עבודה

 

מאת: עו"ד איריס אלמוג

 

הנושא: שכר למלצרים

 

שאלה:

 

אני עובד כמלצר זה זמן מה ותמיד נשאלת השאלה - "האם למלצר מגיע שכר בסיס בנוסף לטיפים?"

נטענים טיעונים לכאן ולכאן, חלקם הגיוניים מאוד, אבל אני לא רוצה להסתפק בהשערות.

 

תשובה:

 

מחובתו של המעסיק לשלם שכר מינימום לעובדיו מכח חוק שכר מינימום. לגבי אופן התשלום, במידה ולפי ההסדר במקום העבודה שכר עבודתו של העובד מבוסס על טיפים לבדם או על שכר בסיס + טיפים, הרי שגורל הטיפים נגזר מאופן הדיווח עליהם. כלומר, במידה והמעסיק רושם את הטיפים בקופת העסק כהכנסה, הרי ניתן לראות בכך כהכנסה לכל דבר וענין כשאז הטיפים מהווים חלק מהשכר ועל המעסיק להשלים במידת הצורך את השכר לכל הפחות לשכר המינימום.

 

 

נושא: התפטרות

 

שאלה:

 

אני עובדת במקום כ- 4 שנים.

לפני שנה התחתנתי ועברתי לעיר רחוקה יותר ואני שוקלת לעזוב בגלל קושי בנסיעות.

האם יש זכויות וחובות מיוחדים שכדי לי לדעת?

 

תשובה

 

במידה והנך מתפטרת עלייך לתת למעביד הודעה מוקדמת של 30 יום על פי החוק או יותר מכך אם נקבע אחרת בחוזה עבודה.  לגבי זכותך לפיצויי פיטורים, על פי חוק פיצויי פיטורים, הנך זכאית לפיצויי פיטורים אם התפטרת עקב נישואיך, זאת במידה ועברת יחד עם בן זוגך למקום מושבו (טרם הנישואין) המרוחק 40 ק"מ ממקום המגורים בנוכחי, כשהמרחק למקום העבודה ממקום המגורים החדש גדל וכאשר גרת לפחות חצי שנה במקום החדש.

 

נושא: פיצויים למתגייס

 

שאלה:

 

אני עובד כיום ברשת מזון מהיר. שאלתי היא האם מגיע לי דמי פיצויים כי בחודש הבא אני  אמור להתגייס ובכך ימלאו לי שנה ושבוע בסניף האם אני זכאי לדמי פיצויים וכמה?

 

תשובה

 

סעיף 11 (ג) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 קובע כך:

 

"התפטר עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, בשל התגייסותו כאמור, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שהתפטרה סמוך לפני שהתנדבה לשרת בשירות לאומי כמשמעותו בפסקה 3(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, ובלבד ששירתה בשירות לאומי שישה חודשים לפחות"

 

הנך זכאי לשכר חודש עבודה ברוטו עבור כל שנת עבודה כפיצויי פיטורים. בעבור חלק משנת העבודה יחושבו פיצויי הפיטורים באופן יחסי.

 

נושא: פיטורי עובד מוגבל

 

שאלה:

 

אבי עבד במפעל 10 שנים. לאחרונה החל אבי לסבול מכאבי גב. במהלך חופש מחלה-הודיע לו הקבלן שהוא מפוטר. שאלתי: האם זה חוקי?

 

תשובה:

 

 אין איסור בחוק המגביל פיטורים בזמן תקופת מחלה, אלא שפיטורים צריך שייעשו בתום לב ומשיקולים ענייניים. במידה ואביך אבד את כושרו לעבוד במקצועו ולא ניתן לבצע עבורו התאמה של העבודה באופן יחסי למצבו ובמידה שלא תטיל נטל כבד על המעסיק, הרי שמעשי המעסיק כשרים. יתכן וניתן לבחון האם הקבלן הפר את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

נושא ההודעה:הורדת שעות עבודה

 

שאלה:

 

אני עובד למעלה מ-4 שנים בחנות כשכיר, לפני כ-חודש בעל העסק שלי הוריד לי מס' רב של שעות בשבוע, רציתי לדעת האם לפי חוק מותר לו לעשות זאת?  

 

תשובה:

 

למעסיק אסור לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההעסקה של העובד ללא הסכמתו, ושינוי שכזה אשר גורר הפחתה בשכר העובד מהווה הפרת חוזה העבודה. במקרה הנדון, מדובר בהרעת תנאים שכן נפגעת בשכרך ובזכויות הנובעות. יש לבדוק האם קיים הסכם בין הצדדים הקובע הוראות כלשהן לגבי שעות העבודה או שינוי השעות.

 

שים לב כי עבודה תחת התנאים החדשים לאורך זמן עלולה להתפרש כהסכמה להרעת התנאים ולקבלת חוזה העבודה החדש. במידה ומדובר בהרעת תנאים משמעותית, קובעת הפסיקה כי קיימת זכות להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים (אם עבדת למעלה משנה) אלא שיש לבדוק שאכן מדובר בהרעה משמעותית וכן יש להתריע בפני המעביד על הכוונה לנהוג כך ולתת לו הזדמנות לתקן מעשיו.

 

נושא: פיטורין

 

שאלה:

 

בעלי פוטר היום מעבודתו והמעסיק אמר לו לא לבוא יותר לעבודה. רציתי לדעת מה הזכויות של בעלי כעובד בשכר שפוטר כמעט ללא הודעה מוקדמת ועבד רק חצי שנה.

 

תשובה:

 

עובד בשכר (שלא על בסיס משכורת גלובלית חודשית) זכאי להודעה מוקדמת של יום לחודש עבודה במהלך חצי השנה הראשונה. המעסיק יכול לפטר את העובד מיד, והפיטורים יכנסו לתוקפם עם ניתוק יחסי העבודה אלא שעליו לשלם "חלף" הודעה מוקדמת- כלומר תמורת השכר בעבור ימי ההודעה המוקדמת על פי החוק.

 

נושא: מעביד שדבר בגסות ופיטר עובד

 

שאלה:

 

הנני עובדת בחברה פרטית נתבקשתי לתת דין עבור עבודה . המעביד דיבר בגסות ואמר שאינני יודעת איך לעבוד וביקשתי מהמעביד לדבר אלי יפה , נאמר לי על ידי המעביד לקחת את התיק וללכת הביתה נשלח לי מכתב הפסקת עבודה בחברה, השאלה היא אם יש לי עילה לתבוע את המעביד.

 

תשובה:

 

המגמה בפסיקה הינה להחיל את חובת השימוע לעובד טרם פיטוריו גם במגזר הפרטי ולא בגופים ציבוריים בלבד. פיטורים שבוצעו באופן שרירותי ומתוך שיקולים לא ענייניים עלולים להיחשב כפיטורים שלא כדין, כשכל מקרה יבחן בבית הדין לגופו ובכלל זה ישקול בית הדין מהו ותק העבודה, שכר העבודה ומהות התפקיד לצורך הכרעה בתיק ופסיקת פיצויים במידת הצורך.

 

 

נושא: האם ניתן לחייב עובד בעלות הכשרה אם הפר התחייבותו?

 

שאלה:

 

בחברה מסוימת דורשים מהעובדים בשירות לקוחות להתחייב למשך שנה. העבודה נפתחת בקורס של 3 שבועות, במהלכו העובד מקבל משכורת של משרה מלאה. בחוזה נאמר כי אם העובד יעזוב בטרם עברה שנה להתחייבותו- עליו לשלם את עלות הקורס (כמה אלפי ₪). האם זה חוקי?

 

תשובה:

 

המעביד רשאי להגיע להסכמה חוזית עם העובד בדבר פיצוי בעבור עלות ההכשרה לתפקידו ובלבד שתהיה התחייבות מפורשת. המעביד משקיע מכספו בעובד ובהכשרתו לצורך ביצוע תפקידו בעבודה. הצדדים רשאים להגיע להסכמות הדדיות ביניהם במסגרת חוזה העבודה. כך למשל מעביד אשר משקיע בעובד כאמור דורש במסגרת החוזה עבודה לתקופה מסויימת. עזיבת מקום העבודה טרם סיום ההסכם מהווה הפרת חוזה עבודה לכל דבר וענין. מכאן, רשאי המעביד לדרוש פיצוי בגין הפרת החוזה ובענין זה פיצוי שווה ערך לעלות הכשרת העובד במקום העבודה.

 

בפסיקה בית הדין הארצי לעבודה עולה ששעה שמדובר בהכשרה מיוחדת, שהמעביד השקיע בה משאבים מיוחדים ויקרים ושהעובד התחייב , בתמורה,  לעבוד אצלו פרק זמן מסוים , ניתן להצדיק הגבלה של חופש העיסוק של  העובד למשך תקופה מסוימת.

 

לענין גובה הפיצוי שנדרש על ידי המעבידה, מכוח סעיף 15(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1971  ומכוח הפסיקה, סכום פיצוי שהוסכם מראש בין הצדדים, למקרה של הפרת הסכם, פטור מהוכחת נזק, וסמכותו של בית המשפט להפחתת סכום כאמור , תמומש רק במקרה חריג בו ימצא בית המשפט שלא קיים כל יחס סביר בין סכום הפיצוי המוסכם כאמור לבין הנזק שניתן לחיזוי מראש.

 

 

נושא:  הרעת תנאים- הפחתת שכר

 

שאלה:

 

שלום רב ברצוני לדעת אם אני יעזוב את מקום עבודתי אהיה זכאית לכל תשלומי הפיצויים?

אני עובדת קרוב ל5 וחצי שנים בחוזה העבודה ניכתב לי 8 שעות עבודה במשך הזמן קיצצו את שעות העבודה.

 

היום אני עובדת 6 שעות. לאחרונה המנהל הסביר  שתקציב השעות שהקציבו לו ההנהלה מחייב להוריד למס' אנשים משעות עבודתם כולל אני ולעבוד פחות מ 6 שעות ומוריד לי את ימי שישי אני כמובן לא מסכימה

 

האם זה נחשב להרעת תנאים האם אני זכאית מבחינה חוקית לקבלת פיצויים ?

 

תשובה

 

אסור על המעביד לשנות באופן חד צדדי את חוזה העסקתו של העובד, ללא הסכמת העובד. בכלל זה, הפחתת שעות המשרה שיש בהן כדי להביא להפחתת השכר החודשי. בפסיקה נקבע כי הפחתת שכר עבודה מהווה הרעת תנאים.

 

על פי הכללים שהותוו בפסיקה, טרם נקיטת הצעדים להתפטרות עקב הרעת תנאים, יש להודיע למעסיק על הכוונה ולתת לו הזדמנות לתקן את המצב.

 

בנוסף נקבע, כי עבודה במשך מספר חודשים בתנאי ההעסקה החדשים- כמוה כהסכמה לתנאים החדשים. לפיכך, במקרה של הרעת תנאים מוחשית, יש להביע מחאה (רצוי בכתב) בפני המעביד ורק אם לא יאות לשנות את המצב, אז תתכן עילה להתפטרות בדין מפוטר.

 

יש לשים לב כי יש לבחון באופן מהותי את ההרעה לאורך השנים, לבחון את תלושי השכר והוראות חוזה העבודה, סוג המשרה ועוד. יש לבדוק האם המעביד פעל במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו או שמא חרג מסמכותו.

 

נושא: זכויות העובד – חופשה שנתית

 

שאלה:

 

אין מי שמחליף אותי בזמן חופשה, ועם חזרתי אני נדרש לעבוד כפליים. האם חיובי בימי חופש תקין?

 

תשובה:

 

חוק חופשה שנתית מסדיר את זכותו של העובד לצבירת חופשה לפי ותק עבודתו ועל חובתו של המעביד להוציא את העובד לחופשה שנתית.
אין התייחסות להחלפת עובד אשר יצא לחופשה כך שסוגיה זו תלויה בהסדר בין הצדדים ובנהלים במקום העבודה.

 

נושא: זכויות העובד - רצף זכויות

 

שאלה:

הועברתי בין שתי חברות של אותו בעלים, ולא קיבלתי פיצויים ולא נשמר לי ותק זכויותיי. מה זכויותיי ?

 

תשובה:

 

כאשר מדובר בחברות של אותו מעסיק, והוא משלם לך את השכר, יש לבחון את רציפות הזכויות מאחר וחוק פיצויי פיטורים קובע כי הזכות לפיצויים הינה למי שעבד ברציפות למעלה משנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

חשוב לציין, כי הסוואת מקום העבודה בשם חברה שונה, עלול להוות התחמקות מצד המעביד לשלם לעובד את  זכויותיו ובמקרה כזה ייתכן וניתן "להרים את מסך ההתאגדות" ואף להגיש תביעה אישית כנגד המעסיק.

 

נושא: יחסי עובד-מעביד

 

שאלה

לאחר  40  שנות עבודה פוטרתי מהעבודה. עלי לציין שהתשלום בוצע כנגד חשבוניות

אולם אופן השתלבותי בעבודה היתה כשל שכיר. מה זכויותיי ?


תשובה


על מנת לבחון עילה לתביעה בגין קיומם של יחסי עובד מעביד, יש

לבדוק האם בהתאם למבחני הפסיקה שנקבעו מתקיימים לכאורה יחסי עובד מעביד.

המבחנים שנקבעו מכילים מספר מבחני משנה שכוללים את השתלבות העובד במקום העבודה,

האם ניהל עסק עצמאי, מבחן המרות והפיקוח- האם היה כפוף לפיקוח המעסיק, האם הכנסתו מהמעסיק היוותה את עיקר השתכרותו, האם העבודה בוצעה באופן אישי, ומבחנים נוספים, אשר נדונו בהרחבה במספר פסקי דין.

 

נושא: חובות העובד – עובד שעושה הכל כדי שיפטרו אותו

 

שאלה:

עובד שלי עושה הכל כדי שאפטרו, בניגוד לרצוני, במטרה לקבל פיצויי פיטורים "בכח". כיצד אתמודד עימו ?

 

תשובה:


גם על העובד מוטלות חובות כלפי המעסיק וכלפי מקום העבודה, ובכלל זה אין לעובד זכות לשנות באופן חד צדדי את תנאי העסקתו, ושינוי חד צדדי כאמור מהווה הפרת ההסכם בין הצדדים
.

בפסיקה נקבע במקרים דומים כי עובדים אשר ניסו לשנות באופן חד צדדי את תנאי העסקתם, ביצעו התפטרות בהתנהגות ולא ניתן לכפות על המעסיק להיעתר לדרישות אלה, ונדרשת הסכמתו.

בנוסף, קיימים פסקי דין שעוסקים בטענות מעבידים לפיהם העובד עשה הכל על מנת שהמעביד יפטרו.

במקרה זה, מומלץ לשלוח לעובדת מכתב מתאים, וזאת על מנת שלא תטען כי היא פוטרה ותתבע זכויות שונות מכח טענה זו

 

נושא: זכויות העובד - קביעות בעבודה

 

שאלה:


אני עובד בשרות המדינה מזה מספר שנים, אולם אין בכוונת המשרד לאשר לי קביעות. האם יש לי זכות לדרוש זאת ?


תשובה:

 

יש לבדוק את כללי התקשי"ר ואת החוזה המיוחד אם קיים על פיו אתה מועסק על מנת ללמוד על תנאי העסקתך.

כעקרון, אם במקום העבודה נהוג כי תינתן

קביעות בהתאם לפרוצדורה מסויימת או ותק ו/או כל תנאי אחר,  אזי אם לא יתקיימו התנאים הנ"ל לא תינתן קביעות. למרות זאת, ברמת העקרון, ייתכנו מקרים שעובדים ייטענו לקביעות בשל וותק עבודתם ו/או אופי או מהות תפקידם, למרות שנטען כי אינם זכאים לקביעות

 

נושא: זכויות העובד - הרעת תנאים

 

שאלה:

המעסיק שלי החליט להעביר אותי למחלקה אחרת, למרות התנגדותי המפורשת. האם זו הרעת תנאים שמאפשרת התפטרות בתנאי פיטורים וקבלת פיצויים

 

תשובה:

יש לבחון את תנאי המקרה הספציפיים - האם מדובר בשינוי חד צדדי של תנאי ההעסקה הפוגע בתנאי עבודתך, אשר לא יכול להיעשות ללא הסכמתך, או שינוי סביר אשר נמצא במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק ייתכן כי אם מדובר בהסבה לתחום אחר לחלוטין באופן שמרע את תנאי העבודה, שמדובר בהפרת ההסכם בינך לבין המעסיק ולשינוי חד צדדי של תנאי ההעסקה שמהווה התנהגות שכמוה כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים.
נושא הרעת התנאים נבחן בקפידה בפסיקה במבחר פסקי דיןן. נושא זה הינו מורכב יחסית ויש לבודקו ביסודיות רבה ולבחון כל מקרה לגופו.

 

נושא: זכויות העובד – פיצויים

 

שאלה:

עבדתי מספר תקופות לא ברצף. כיצד נקבע מועד תחילת העבודה ? איך אפשר לדעת אם אני זכאי לפיצויי פיטורין

 

תשובה:

עובד זכאי לפיצויי פיטורין במידה והשלים שנת עבודה בפועל. יצוין כי תקופת של שלושה חודשים ומעלה שבה נותקו יחסי עבודה קוטעת את רצף העבודה. כמו כן, הפסקה של למעלה מ-7 ימים לא תבוא כותק לפיצויים

 

נושא: זכויות העובד – שעות נוספות

 

שאלה:


עבדתי בתקופה מסויימת שעות רבות מדי יום, ולא שילמו לי שעות נוספות וגם לא ימי חופש. למי עליי לפנות על מנת לתבוע את מה שמגיע
?

תשובה:


ניתן לפנות לבית הדין האיזורי לעבודה באיזור מגוריך לצורך הגשת תביעה באופן עצמאי (ניתן לקבל הכוונה בקומת המודיעין בבית הדין). לגבי חישוב

השעות הנוספות וזכויות נוספות, יש לבחון את תלושי השכר  ולערוך חישוב יסודי

 

ליצירת קשר עם עו"ד איריס אלמוג- לחץ כאן 

Previous Page | Next Page
    

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog | תנאי שימוש | הצהרת פרטיות |
_________________________________
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD כניסה