Search  
Sunday, June 07, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » סחר בינלאומי, יבוא, יצוא, שילוח בינלאומי- מאמרים ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 סחר בינלאומי- מאמרים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, May 09, 2007

 

                   עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא

                                                    מאת: : עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט
 

סיפור המקרה:
 
בין היבואנית לרשות המכס התגלעה מחלוקת סיווג, ורשות המכס הוציאה ליבואנית גרעונות בסך של כ -  170,000 ₪. משסורבה פנייתה של היבואנית לרשות המכס להמשיך ולעכב את הליכי הגביה שבמסגרת פקודת המסים [גביה], אלא בכפוף להעמדת ערבות בנקאית במלוא גובה החוב, פנתה היבואנית לבית המשפט בתביעה להצהיר אודות הסיווג הנכון ועל בטלות הגרעונות, וכן בבקשה למתן צו זמני המורה לרשות המכס להמנע מלנקוט בהליכי אכיפה, גביה ועיכוב מטענים, וזאת עד להחלטה בתובענה.

היבואנית טענה, בין היתר, כי אין באפשרותה להעמיד ערבות בנקאית במלוא גובה החוב, וכי המשך הליכי האכיפה והגביה יוביל להפסקת פעילותה העיסקית ופגיעה חמורה בשמה וביחסיה עם ספקיה. מנגד, טענה רשות המכס, בין היתר, כי עיכוב הליכי האכיפה והגביה ימנע את גבית חוב המכס, וכן כי סעיף 154 לפקודת המכס קובע הסדר ייחודי לפיו לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט אלא בכפוף לתשלום סכום החוב הנדרש על ידי הרשות.
 
החלטת בית המשפט:
 
בית המשפט הצטרף לדיעה הקיימת בפסקי דין נוספים, לפיה, יש להבחין בין מצב שטרם שחרור הטובין למצב שהטובין כבר שוחררו. במצב של גרעון שנוצר בתהליך השחרור, רשאי היבואן לשלם את מסי היבוא ולשחרר את הטובין ולהגיש תביעה, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 154 לפקודת המכס, או לא לשחרר את הטובין ולהגיש תביעה לבית המשפט לביטול הגרעון. לעומת זאת, אם הטובין שוחררו ורק אז הוצאה הודעת החיוב, פתוחה הדרך בפני היבואן לפעול במתווה של סעיף 154 לפקודת המכס, וכמו כן פתוחה בפניו הדרך לפעול על ידי הגשת תביעה לסעד הצהרתי לבית המשפט המוסמך, כפי שנקטה היבואנית במקרה זה.
 
להבחנה כזו יש מקום, לדברי השופט, שכן לרוב במקרה ששוחררו הטובין, תחשיב העלויות כבר נעשה, ועל כן יש בתשלום המס כדי להטיל על היבואן מעמסה כספית שיתכן ולא יוכל לעמוד בה.
 
לעניין צו המניעה, קבע השופט כי היות והיבואנית הציבה תשתית משפטית ועובדתית המבססים את עילת תביעתה ולאור מאזן הנוחות, כתנאי לצו המבוקש לביטול הליכי אכיפה וגביה, תפקיד היבואנית ערבות בנקאית ע"ס של 20,000 ₪ וכן תעמיד נכס בשווי של 100,000 ₪ לעיקול ברישום. בש"א 1197/06, לנגר סוכנויות בע"מ נ' מדינת ישראל, החלטה מיום 6.11.06.
 
הערות:
 הכותבים ייצגו את היבואנית בפני בית המשפט.
 חשוב לזכור כי חיקוקים אחרים, כדוגמת חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה, קובעים כי הגשת ערעור על שומה מעכבת הליכי גביה. לטעמנו, החלטת בית המשפט משקפת איזון ראוי תוך מתן אפשרות ליבואנית להמשיך לפעול, בד בבד עם העמדת בטוחה לטובת רשות המכס.
 נציין, כי בהחלטה של בית משפט השלום בתל אביב, שניתנה ימים ספורים לאחר מתן ההחלטה הנ"ל, נקבע, בעניינו של מחסן רשוי, כי לא יעוכבו הליכי גביה אלא אם כן ישולם מלוא סכום המס השנוי במחלוקת (בש"א 167243/06, החלטה מיום 8.11.06).
 

ליצירת קשר עם עו"ד גיל נדל- לחץ כאן

Previous Page | Next Page
תגובות
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
      
 אינדקס נושאים-סחר בינלאומי Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement