שמך:*
טלפון ליצירת קשר:*
כתובת המייל שלך:*
ישוב מגורים:*
שירות מבוקש:*
תיאור הפניה: 
הפניה תועבר: 
Send

 מאמרים - פורטל עורך דין ועוד Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

עשרת הדיברות לנחקר במשטרה  

מאת: עו"ד דב גלעד כהן
         שומרוני כהן- סטרשנוב, משרד עורכי דין

חקירה פלילית אינה עניין של מה בכך. החקירה הראשונה, לרוב, מפתיעה את הנחקר ותופסת אותו  לא מוכן, כך שאפילו המשפט הראשון היוצא מפיו, יכול, במרבית המקרים, להכריע את גורלו של הנחקר – לשבט או לחסד. על כן, בסקירה זו, נביא כללי יסוד לנחקר, שיהיה בהם כדי לשרת מספר מטרות:

1.                 חשיפת האמת.

2.                 מודעות ושמירה על זכויות הנחקר.

3.                 מזעור והקטנת חשיפה ו/או נזקים פוטנציאליים.

 

הדברים המבוארים בסקירה זו רלוונטיים לחקירות פליליות המתנהלות על ידי הרשויות החוקרות במדינה, ובראשן – המשטרה, כמו גם: הרשות להגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך, מס הכנסה, מע"מ וכיוצ"ב. הרשומה אינה רלוונטית לגופי חקירה ביטחוניים, כגון – שב"כ.

קיראו עוד
רישום פלילי  

מאת: משרד עורכי הדין קנטור שביט

רישומו הפלילי של אדם הנו  בעל חשיבות  מדרגה עליונה ובעל השפעה על מהלך חייו של האדם .

מעסיקים  במקומות עבודה שונים ומגוונים נוטים לדרוש כתנאי קבלה לעבודה  "תעודת יושר" , כשלמעשה הכוונה היא לתדפיס הנקרא רישום פלילי, זאת להבדיל מתדפיס מקיף ורחב יותר המכונה מרשם פלילי.

האבחנה בין התדפיסים הנ"ל תפורט בהרחבה בהמשך.

למרות שהחוק מתיר עיון במרשם הפלילי לגורמים מסוימים בלבד, מוצאים עצמם מועמדים למקום עבודה כזה או אחר, כשהם נדרשים  ע"י המעסיק להביא את פלט המרשם הפלילי,  ומכיוון שהתפקיד כה נחשק על ידם, ימציאו לידיו את המסמך הנ"ל .

פלט הרישום  הפלילי, כולל תיקים פליליים, שעברו את כור ההיתוך של בית המשפט – הוגש בהם כתב אישום והטיפול בהם הסתיים בדרך של הרשעה ועונש או סיום התיק ללא הרשעה או הפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית.

קיראו עוד
זכויות קטינים בחקירה הפלילית  

מאת : עו"ד אילנה קנטור ועו"ד דנה שביט

מהו הגיל לנשיאה באחריות פלילית?

קטין שגילו 12  ומעלה אשר ביצע עבירה פלילית  חב באחריות פלילית ובהתאם לשיקולי המדינה עשוי לעמוד לדין בגין מעשיו הפליליים.

כשקטין מתחת לגיל 12 מבצע עבירה פלילית, המשמעות היא שהוא אינו בר אחריות פלילית, קרי אינו בר עונשין,  ולכן לא ניתן להעמידו לדין בגין מעשיו.  יחד עם זאת, ניתן לעכבו לתחנת המשטרה, לגבות עדותו  באשר למעשים שביצע אך מעמדו במהלך החקירה יהיה של עד ולא חשוד, לאחר החקירה החומר יועבר לפקיד הסעד .

מגיל 12 ועד 18 החקיקה הפלילית ,שלטונות החוק ובתי המשפט יתייחסו באופן שונה לקטין בכל שלב בהליך המשפטי נגדו וזאת בשונה מהתייחסותם לבגיר שביצע עבירה .

בשל גילו הצעיר של הקטין, חוסר ניסיונו ובשלותו גם מבחינה נפשית, קיים חשש לפגיעה בזכויותיו בהליך הפלילי, בשל כך  המחוקק ,במטרה להבטיח את שלום הקטין וזכויותיו, חוקק חוק המתייחס באופן ספציפי לנוער/קטינים  המכונה חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 .

קיראו עוד
תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה)  

מאת: עו"ד דב גלעד כהן

מה הם תנאי הסף בלעדיהם-אין להפעלת אמצעי גביה מנהליים על ידי רשויות מקומיות לשם גביית קנסות חניה מאת חייבים.

פקודת המסים (גביה) משנת 1929, הינה המקור הנורמטיבי לפתיחה ושימוש בהליכי גבייה מנהליים נגד חייבים, לשם גביית חובות מסוגים מסויימים שהוכפפו להוראותיה.  בין אלה, ניתן למצוא גם חובות לרשויות מקומיות שמקורם בעבירות ברירת משפט, ובראשם – קנסות חניה. זאת, מכוח הוראת סעיף 70 לחוק העונשין, הקובע:

 

     "קנס שלא שולם במועדו, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גביה)."

קיראו עוד
על סעיף 10ב לפקודת הראיות  
מאת: דב גלעד כהן, עו"ד

סעיף 10ב לפקודת הראיות מסדיר את אופן הגשתה של אמרה בכתב שנתן עד מחוץ לבית המשפט, במסגרת הליך פלילי, מבלי שמוסר האמרה יתייצב לעדות. זאת, כחריג לכלל
הפוסל עדות מפי השמועה. קבלת אמרת חוץ ללא חקירת מוסרה, פעוטה ככל שתהא, עשויה להתברר כמשמעותית ולהכריע את גורל התיק כולו. משום כך, בין היתר, התנה המחוקק קבלתה של אמרה באופן האמור, בכך שהנאשם יהא מיוצג בידי עורך דין
קיראו עוד
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 1  
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 1
קיראו עוד
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 1  
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 1
קיראו עוד
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002  
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002
קיראו עוד
איך לשמור על חסיון הרישום הפלילי שלך  

 מאת: עו"ד יפעת וינקלר
בדצמבר 2006 החלה משטרת ישראל להנפיק תדפיסי רישום פלילי בעלי מבנה חדש, על מנת שמעסיקים לא יוכלו עוד לברר מידע חסוי אודות מועמדים לעבודה, והמידע מן המרשם הפלילי יגיע למורשים בלבד.
המטרה היתה לשרש נוהג שרווח בשנים האחרונות לדרוש ממועמדים לעבודה להציג את גליון הרישום הפלילי שלהם, אשר כונה בטעות "תעודת יושר". גליון זה כלל מידע חסוי למשל על תלונות שהוגשו והתבררו כלא נכונות או על תיקי בית משפט ישנים מאוד שנמחקו כבר. הסובלים העיקריים מנוהג זה לא היו עבריינים שהרישום הפלילי באמת מאפיין אותם, אלא דווקא אנשים שחזרו מיד לדרך הישר וביקשו לנהל אורח חיים נורמטיבי. אלה, לא הצליחו להתקבל למקומות עבודה, והתקשו גם בתחומים אחרים כמו קבלה לישובים, התנדבות בעמותות, אימוץ וכן הלאה.

קיראו עוד
הגנה מן הצדק  

מאת: עו"ד אייל שומרוני כהן ועו"ד אופיר סטרשנוב
"הגנה מן הצדק" הינה טענה המקנה לבית המשפט שיקול דעת לעכב הליכים, משאין באפשרותו להעניק לנאשם משפט הוגן ו/או משיש בניהול המשפט משום פגיעה בחוש הצדק וההגינות, כפי שבית המשפט רואה אותו (ע"פ 2910/94 יפת ואח' נגד מדינת ישראל, פ"ד נ (2) 221 – פרשת יפת).
במשך הזמן שחלף מאז הלכת יפת ועד היום, הועברה ביקורת חריפה על צמצומה של דוקטרינת ההגנה מן הצדק אך ורק למקרים בהם פעולות רשויות השלטון עובר להגשתו, או ניהול המשפט עלו כדי "התנהגות בלתי נסבלת", היינו:

 

"התנהגות שערורייתית, שיש בה משום רדיפה, דיכוי והתעמרות בנאשם... המדובר במקרים שהם המצפון מזדעזע ותחושת הצדק האוניברסלית נפגעת, דבר שבית המשפט עומד פעור פה מולו ואין הדעת יכולה לסובלו".

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
    

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog | תנאי שימוש | הצהרת פרטיות |
_________________________________
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD כניסה