Search  
Wednesday, December 11, 2019 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » דיני תעבורה ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני תעבורה Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, January 22, 2007

 

שיטת הניקוד החדשה

מאת: עו"ד ליאן זמיר

 

שיטת הניקוד החדשה שנכנסה לתוקף החל מה - 1.1.2007

סוג  העבירה

ניקוד

קנס

 

פסילה

אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ)

2

100

 

נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג

2

100

 

נסעת  וישבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע

2

100

 

פנס/י חזית ימני/שמאלי אינו מאיר/ים

2

100

 

פנס/ים האחורי/ים אינו/ם מאיר/ים

2

100

 

מערכת האורות בלתי תקינה

4

100

 

נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג

2

250

 

נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה

2

250

 

נסעת  וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע

2

250

 

אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה

4

250

 

אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב

4

250

 

אי ציות לתמרור עצור

4

250

 

נסיעה לאחור ללא צורך

4

250

 

עקיפה מימין

4

250

 

אי השלמת עקיפה לפני צומת

6

250

 

אי חגירת חגורת בטיחות-לנהג

6

250

 

אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום

6

250

 

הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי

6

250

 

נהיגה שלא בימין הדרך

6

250

 

נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת

6

250

 

תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ-6 חודשים

6

250

 

תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו

8

250

 

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה

4

500

 

הפרעה לתנועה/עכוב תנועה

4

500

 

שימוש בפלפון

4

500

 

אי ציות לתמרור איסור כניסה

6

500

 

כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

6

500

 

נהיגה בחוסר זהירות

6

500

 

נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף

6

500

 

נסיעה ימינה או שמאלה לפי הוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש

6

500

 

עקיפה לפני מעבר חצייה

6

500

 

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל

8

500

 

נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען

8

500

 

עקיפת רכב שנעצר לפני צומת

8

500

 

עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה

8

500

 

נסיעה בנתיב תנועה ציבורי

 

500

 

נהיגה בשוליים

6

750

 

מהירות מעל למותר 21-30 קמ"ש בדרך עירונית

8

750

 

מהירות מעל למותר 26-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית

8

750

 

נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות

6

1000

 

נסיעה ברמזור אדום

10

1000

 

תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על 6 חודשים

6

הזמנה לדין

 

נסיעה בצהוב מהבהב בלי לתת זכות קדימה

8

הזמנה לדין

 

נסיעה ברמזור אדום צהוב

8

הזמנה לדין

 

עקיפה בראות לקוייה או כששדה הראייה חסום או מוגבל

8

הזמנה לדין

 

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות)

8

הזמנה לדין

 

תאונה עם נפגעים

8

הזמנה לדין

 

אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

אי מתן זכות קדימה להולכי רגל תוך סיכון הולכי רגל (נסיבות מחמירות)

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

מהירות מ- 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

מהירות מ- 41 קמ"ש ומעלה בדרך בין עירונית

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

נסיעה תחת השפעת אלכוהול או סמים

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף או דרך לא פנויה

10

הזמנה לדין

פסילה מנהלתית 30 יום

נהג חדש ללא מלווה

 

הזמנה לדין

 

 

 

Previous Page | Next Page
    
 אינדקס נושאים-דיני תעבורה Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement