Search  
Friday, December 13, 2019 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » הקמת חברה, דיני חברות ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני חברות Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים - מותר ואסור במדינת ישראל  

                  מאת:  עו"ד טל קדש

כוונת המחוקק ולשונו כפי שעולה ברורות מהוראות חוק העונשין של מדינת ישראל, היא להילחם בנגע הגרלות והימורים שיש בם כדי לעודד התעשרות שאינה בדרך של עמל ויגע כפיים. ואולם; לנוכח אי הבהירות המסוימת בדין הקיים , עלולים עורכי הגרלות והימורים כמו גם מנהלי מקומות למשחקים אסורים, אשר נראים למתבונן מהצד בגדר שעשוע תמים, בידור, בילוי או אף או מקום יאה למפגש חברתי, לעבור על החוק ולעמוד בפני משפט פלילי.

 

תובא להלן רשימה קצרה זו בעניין הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים במדינת ישראל, תוך שימת דגש למגבלות המוטלות על פי חוק העונשין ועל פי היתר מיוחד שניתן על ידי משרד האוצר, לעריכת הגרלות והימורים בתחומי מדינת ישראל.

 

בחלק הראשון, נעמוד על המונחים 'משחק 'אסור', 'הגרלה' ו – 'הימור' מכח חוק העונשין ועל המבחנים שהתוותה הפסיקה להגדרות אלו, בשילוב המחשה לעימות החזיתי שאירע בין רשויות האכיפה לחברת אינטרלוג'יק הישראלית אשר הפעילה אתר אינטרנטי למשחקי שש-בש; בחלק השני, נעמוד על החריג לתחולת האיסור בדבר עריכת משחקים, הגרלות והימורים; בחלק השלישי ננתח את הוראות ההיתר שניתן על ידי שר האוצר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ונעמוד על המגבלות מכח ההיתר;                    בחלק הרביעי, נפרט אלו סנקציות צפויות לעורך הגרלה שלא במסגרת ההיתר, ולמערך הענישה המובא בחוק העונשין לעורך משחקים אסורים, אף במקום שרק נחזה למקום בו נערכים משחקים אסורים

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 אינדקס נושאים-דיני חברות Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement