Search  
Sunday, January 26, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » הקמת חברה, דיני חברות ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני חברות Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Articles from הקמת חברה
הקמת חברה  

מאת: עו"ד יריב קסנר 

חברה בערבון מוגבל מהווה את אחד מסוגי ההתאגדויות (בדומה לשותפות, עמותה וכו') אשר הינה יציר המשפט ומוקנה על ידי חוקי המדינה לשם ניהול עסקים.

חברה מהווה, למעשה, ישות משפטית נפרדת ועצמאית, הכשרה לקבל זכויות ולהתחייב בחובות משפטיות ככל אדם (או תאגיד אחר). החברה נועדה, בין היתר, לשם יצירת חיץ בין הישות המשפטית של בעלי המניות של החברה לבין החברה עצמה כך שניתן יהיה לקיים עסקים שונים באמצעות החברה מבלי שבעלי המניות יתחייבו כלפי צדדים שלישיים בצורה ישירה.

דבר זה מאפשר לבעלי חברה (באמצעות מנהליה) ליטול סיכונים עסקיים סבירים לשם הצלחתה של החברה מבלי לחשוש שסיכונים סבירים אלה ישפיעו לרעה ישירות על כיסם הפרטי ובתנאי שהחברה הוגדרה מראש כמוגבלת בערבות בעלי מניותיה (חברה בע"מ).

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 אינדקס נושאים-דיני חברות Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement