Search  
Thursday, July 09, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » הקמת חברה, דיני חברות ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני חברות Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

החזקת מניות בנאמנות  

מאת: עו"ד טל קדש

נאמן המחזיק בזכויות בעלות בנכס הנאמנות נחשב בעלים לכל דבר כלפי כולי עלמא. מכאן שניתן להשתמש בנאמנות כמכשיר להסתרת זכויות בנכסים, על-ידי העברתם לבעלות הנאמן, וזוהי, למעשה, עסקת הנאמנות הקלאסית.

לא אחת, משיקולים עסקיים, ממניעים אישיים ובמטרה להסוות את זהות בעל המניות וזכויותיו, מוסכם כי כבר בעת הקצאת המניות הראשונית יוחזקו כל המניות או חלקן בנאמנות. לעיתים אף במהלך פעילותה העסקית של החברה ומאותם השיקולים מועברות חלק המניות לאחזקת נאמן במטרה לטשטש את זהות בעל המניות והקשר העסקי שלו לחברה

קיראו עוד
הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים - מותר ואסור במדינת ישראל  

                  מאת:  עו"ד טל קדש

כוונת המחוקק ולשונו כפי שעולה ברורות מהוראות חוק העונשין של מדינת ישראל, היא להילחם בנגע הגרלות והימורים שיש בם כדי לעודד התעשרות שאינה בדרך של עמל ויגע כפיים. ואולם; לנוכח אי הבהירות המסוימת בדין הקיים , עלולים עורכי הגרלות והימורים כמו גם מנהלי מקומות למשחקים אסורים, אשר נראים למתבונן מהצד בגדר שעשוע תמים, בידור, בילוי או אף או מקום יאה למפגש חברתי, לעבור על החוק ולעמוד בפני משפט פלילי.

 

תובא להלן רשימה קצרה זו בעניין הגרלות, הימורים ומשחקים אסורים במדינת ישראל, תוך שימת דגש למגבלות המוטלות על פי חוק העונשין ועל פי היתר מיוחד שניתן על ידי משרד האוצר, לעריכת הגרלות והימורים בתחומי מדינת ישראל.

 

בחלק הראשון, נעמוד על המונחים 'משחק 'אסור', 'הגרלה' ו – 'הימור' מכח חוק העונשין ועל המבחנים שהתוותה הפסיקה להגדרות אלו, בשילוב המחשה לעימות החזיתי שאירע בין רשויות האכיפה לחברת אינטרלוג'יק הישראלית אשר הפעילה אתר אינטרנטי למשחקי שש-בש; בחלק השני, נעמוד על החריג לתחולת האיסור בדבר עריכת משחקים, הגרלות והימורים; בחלק השלישי ננתח את הוראות ההיתר שניתן על ידי שר האוצר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית ונעמוד על המגבלות מכח ההיתר;                    בחלק הרביעי, נפרט אלו סנקציות צפויות לעורך הגרלה שלא במסגרת ההיתר, ולמערך הענישה המובא בחוק העונשין לעורך משחקים אסורים, אף במקום שרק נחזה למקום בו נערכים משחקים אסורים

קיראו עוד
הקמת חברה  

מאת: עו"ד יריב קסנר 

חברה בערבון מוגבל מהווה את אחד מסוגי ההתאגדויות (בדומה לשותפות, עמותה וכו') אשר הינה יציר המשפט ומוקנה על ידי חוקי המדינה לשם ניהול עסקים.

חברה מהווה, למעשה, ישות משפטית נפרדת ועצמאית, הכשרה לקבל זכויות ולהתחייב בחובות משפטיות ככל אדם (או תאגיד אחר). החברה נועדה, בין היתר, לשם יצירת חיץ בין הישות המשפטית של בעלי המניות של החברה לבין החברה עצמה כך שניתן יהיה לקיים עסקים שונים באמצעות החברה מבלי שבעלי המניות יתחייבו כלפי צדדים שלישיים בצורה ישירה.

דבר זה מאפשר לבעלי חברה (באמצעות מנהליה) ליטול סיכונים עסקיים סבירים לשם הצלחתה של החברה מבלי לחשוש שסיכונים סבירים אלה ישפיעו לרעה ישירות על כיסם הפרטי ובתנאי שהחברה הוגדרה מראש כמוגבלת בערבות בעלי מניותיה (חברה בע"מ).

קיראו עוד
חובות אגרה לרשם החברות-האם ניתן למחוק?  
                            מאת: עו"ד זהר נוה

 

י' ניהל במשך מספר שנים חברה לשיווק מוצרים. בתחילת שנות ה - 2000, החליט י' למקד את עסקיו בתחום הייצור ועל כן החליט לזנוח את תחום השיווק ובעקבות כך, גם החליט להפסיק את פעילותה של החברה כאשר י' דאג להודיע על הפסקת פעילותה של החברה בדרך המתאימה לרשויות המס.

 

 כעבור מספר שנים בהן שכח י' לגמרי מחברת השיווק, קיבל הוא הודעה מרשם החברות כי על שמה של החברה לשיווק קיים חוב אגרה של אלפי שקלים אותו הוא נדרש לפרוע בהקדם. י' התבלבל – הרי החברה לא פעילה כבר כמה שנים, אין לה כל הכנסות או הוצאות ודיווח בעניין נעשה לרשויות המס. השאלות שי' שאל את עצמו - מהיכן הגיע החוב החדש? האם אני חייב בתשלומו? האם יש אפשרות לבטל את החוב לאור העובדה שהחברה אינה פעילה כבר מספר שנים?

קיראו עוד
הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי (ועדת גושן) - הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה  

נכתב על ידי שטיינברג, רבינוביץ עורכי דין  
מקור המאמר: http://www.articles.co.il  

בתחילת ינואר 2006, פרסמה הרשות לניירות ערך את דו"ח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי Corporate Governance בראש הועדה עמד פרופ' זוהר גושן, עו"ד. המלצות הועדה כוללות התייחסות לשישה נושאים עיקריים, כמפורט להלן:

הרכב ועבודת הדירקטוריון,
הרכב ועבודת ועדת הביקורת,
אישור עסקאות עם בעלי שליטה,
יצירת מגנוני בקרה נוספים,
דרישות מגופים מוסדים,
כינון בית משפט מתמחה לדיני חברות ודיני ניירות ערך.

ברשימה זו, נתמקד בדרישת הועדה ליצירת מגנוני בקרה נוספים: הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה (Proxy) ונתייחס גם לאופן שבו המליצה הועדה ליישם את הקוד בישראל.
 

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 אינדקס נושאים-דיני חברות Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement